2021-03-16, Vilnius

 Dėl numatomos ratifikuoti Europos Tarybos Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo

Pareikšdami evangelikų solidarumą su kitų tradicijų krikščionimis, viešai raštu išreiškusiais abejones dėl Stambulo konvencijos neutralumo žodžio ir sąžinės laisvei, krikščioniško tikėjimo vertybėmis pagrįstų įsitikinimų apsaugai, kurių bendra pozicija yra pateikta „Lietuvos vyskupų konferencijos“ svetainėje (https://lvk.lcn.lt) pavadinimu „Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis“, tuo pačiu pateikiame savo nepriklausomą nuomonę. Mes raginame:

  • Lietuvos Respublikos Seimą nepritarti minėtos konvencijos ratifikavimui be atitinkamų išlygų, sprendžiančių visuomenės susipriešinimą;
  • Jo Ekscelenciją Lietuvos Respublikos Prezidentą – tiesiogiai išrinktą visos visuomenės, o ne dalies politinių jėgų, atstovą – minėtos konvencijos ratifikavimo be išlygų atveju vetuoti ratifikavimui pritariantį įstatymą.

Tokia mūsų pozicija grindžiama tuo, kad Stambulo konvencijos įvairios nuostatos suponuoja galimybes, kad visuomenei, be kita ko, ilgus šimtmečius kurtai būtent krikščioniškos moralės ir sąžinės pagrindais, bus primestas abejotinas, iš esmės socialinės pertvarkos projektas, savo esme prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir jos raide bei dvasia įtvirtintoms vertybinėms lyties bei šeimos nuostatoms.

Mes – pasirašiusieji kreipimąsi evangelinių krikščionių bažnyčių vadovai bei atstovai – raginame valstybės vadovus, Seimo narius Stambulo konvencijos pavadinime išreikštą poreikį – apsaugoti moteris nuo smurto, vykdyti smurto šeimoje prevenciją ir kovoti su juo – priimti kaip imperatyvą ir toliau daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pašalintos tikrosios smurto artimoje aplinkoje priežastys. Tvirtai tikėdami, kad Bažnyčia irgi yra sudedamoji kultūros, formuojančios socialinį lyties vaidmenį, dalis, reiškiame pagrįstą nuogąstavimą, kad kova prieš kai kuriuos socialiai susiformavusius moterų ir vyrų vaidmenis iš tikrųjų nepavirstų kova prieš krikščionių visais laikais branginamas Šventojo Rašto tiesas. Esame susirūpinę, kad siekis panaikinti diskriminacijos būdus, grindžiamus „stereotipiniais“ moterų ir vyrų vaidmenimis, galės būti taikomas ir bažnyčių mokymui, ir jų tradicijoms [Konvencijos 12 str. 1 d.], todėl nepalaikome ideologiškų šeimos ir lyčių santykių sampratos diegimo švietimo įstaigų mokymo programose [Konvencijos 14 str. 1 d.].

Jei vis dėlto Seimas nuspręstų ratifikuoti Stambulo konvenciją, o Lietuvos Respublikos Prezidentas nuspręstų jos nevetuoti, mes raginame užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintų vertybių apsaugą.

 

Pagarbiai

Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos vyskupas Rimantas Kupstys

Lietuvos evangelinių bažnyčių bendrijos vyresnysis pastorius Gabrielius Lukošius

Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios superintendentas kun. Remigijus Matulaitis

Lietuvos krikščionių sekmininkų bažnyčios vyskupas Fiodor Bajer

Lietuvos Septintosios dienos adventistų bažnyčios prezidentas Valius Eičinas

Miesto Bažnyčios vyresnysis pastorius Saulius Karosas

Protestantų bažnyčios „Naujoji karta“ pastorius Vaidas Vyšniauskas

Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys

Vilniaus krikščionių bendruomenės „Biblijos kelias“ pastorius Anatolij Dmitruk

Vilniaus bažnyčios „Kristaus paliepimas“ pastorė Olga Vyšniauskienė

Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčios pastorius Vladimiras Sereda

Kauno krikščionių baptistų bendruomenės „Geroji naujiena“ Tarybos pirmininkas Artūras Pučkovas

Kėdainių Krikščionių Baptistų Bendruomenės vadovas/pastorius Evaldas Liebus

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43677

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Romas Pukys

8 650 50302


Sigita Veinzierl
   (ilgalaikėse atostogose)

Tomas Sakas  (akademinėse atostogose)         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas