Viktorija Liauškaitė

Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje  vasario 15 dieną vyko  Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo pamaldos. Pamaldas laikė generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas ir parapijos klebonas kun.Raimondas Stankevičius.

Vasario 16-oji - ypatinga šventė Vilniaus reformatų parapijai. 1918 metais Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašęs vienas iš 20-ies Lietuvos Tarybos narių yra mūsų parapijietės Kristinos Šernaitės senelis Jokūbas Šernas. Tai pat dar keliems parapijos nariams yra itin brangus signataro Jokūbo Šerno atminimas. Jo vyriausiojo brolio Juozo vaikaitė - buvusi ilgametė mūsų parapijos buhalterė Rita; buvusi seniūnė Birutė - signataro sesers Marytės vaikaitė, o  Lietuvos ev. reformatų gen. superintendentas kunigas Tomas Šernas – signataro sesers Marytės provaikaitis.

Šventei pritaikytą homiliją pasakė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas.

Vėliau šventines pamaldas papuošė asociacijos „Vilniui ir Tautai” apdovanojimai  „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Šių apdovanojimų Komisijos pirmininkas yra kun.Tomas Šernas.

Be kitų nominantų Antrojo laipsnio medaliu buvo apdovanota ir katalikų radijo „Mažoji studija“ bendradarbė, nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos koncertmeisterė Jūratė Kuodytė
Nominantė sakė : “Stebuklas, kad šiandien turime šią bažnyčią, kur sovietmečiu ne kartą man teko  žiūrėti kino filmus. Taip pat stebuklas, kas esame laisvi ir galime melstis šioje bažnyčioje ….”

Asociacijos „Vilniui ir Tautai” apdovanojimus  „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ skiria komisija, kurią sudaro po vieną atstovą iš pasirašiusiųjų apdovanojimo sutartį organizacijų. Šis apdovanojimas suteikiamas ypač nusipelniusiems sostinei, tautai ir Lietuvai asmenims- ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir užsienio piliečiams, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje, bendruomeninėje ir vietos savivaldybių  veikloje, savo darbais ir gyvenimu stiprinantiems Lietuvos Nepriklausomybę, puoselėjantiems mūsų valstybės gynybą ir nacionalinį saugumą. Medalius iki šiol gavo apie 400  nominantų.

Seimo narys Arūnas Gelūnas padėkojo kun.Tomui Šernui už netikėtą ir labai malonų kvietimą būti pamaldose.

Pamaldas savo giesmėmis papuošė jungtinis Vilniaus reformatų  bei Pagirių  choristų kolektyvas, vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Iškilmingos pamaldos baigtos, giedant Lietuvos  Respublikos himną. Po jų neskubėjome skirstytis, bendravome Agapėje. O kitapus bažnyčios, vadinamąjame Reformatų skvere, visus jaukiai nuteikė meninė šimto žvakelių instaliacija, skirta Atkurtos Lietuvos šimtmečiui.

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

L.e.p. generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas