Liepos 27 d. Vilniaus ev. reformatų bažnyčioje koncertavo Šv. Mikalojaus Jaunimo choras iš Einbecko, Vokietija.  

Chorą 1980 metais subūrė Einbecko Šv. Mikalojaus liuteronų bažnyčios kantorė Karin Salzer. Iš pradžių tai buvo tik 24-ių vaikų bažnytinis choras, iš kurio vėliau išaugo Šv. Mikalojaus Jaunimo choras. Choristai ne tik gieda bažnyčioje, bet ir dažnai koncertuoja įvairiomis progomis, dalyvauja festivaliuose bei pasirodo savo šalies televizijoje. Choras yra aplankęs nemažai Europos šalių: Olandiją, Lenkiją, Austriją, Čekiją, Italiją, Suomiją, taip pat yra koncertavę Rusijoje, Amerikoje bei Pietų Afrikoje. Amerikoje 1996 metais choras turėjo ypatingą galimybę dainuoti Vašingtono Katedroje. Choras yra išleidęs penkias įrašų plokšteles.

Daugiausia choras gieda sakralinius kūrinius, bet į savo repertuarą yra įtraukęs ir vokiečių liaudies dainas, giesmes, klasikinius bei populiarius kūrinius. Koncertams po Baltijos šalis – Latviją, Lietuvą, Estiją – choras specialiai paruošė estų kompozitoriaus Veljo Tormis Neli eesti hällilauli  ir latvių  Andrejs Jurjans Put vejini dainas, deja, Vilniuje jų neišgirdome. Kaip ir kai kurių kitų, įrašytų į programą.

Chorą klausytojams pristatė kartu keliaujantis Šv. Mikalojaus liuteronų bažnyčios kunigas...., o Dievo Žodį perskaitė Vilniaus reformatų bažnyčios klebonas Raimondas Stankevičius, vertėjavo Andre Česnakaitė.

Koncertą Vilniuje – pirmą Baltijos šalyse – choras pradėjo giesme Alta trinita ir jaunimo Taizė susibūrimuose dainuojama Halleluja. Chorui uždainavus John Rutter Look at the world (Žvelk į pasaulį), atpažinome mūsų Vilniaus reformatų choro Giesmė repertuare esamą giesmę, kaip ir F. Mendelsono Bartoldy Verleih uns Frieden (lietuviškas tekstas Siųsk, o Dieve, man pagalbą), kurią jautriai padainavo vokiečių jaunimas.

Į programą, kurią atliko Vilniuje, o po to giedos Rygoje ir Taline, buvo įtraukti tokie Vokietijoje populiarūs kūriniai kaip Ännchen von Tharau (Anikė iš Taravos), Simono Dacho (1605-1659) žodžiais kompozitoriaus Fridricho Silchero (1769-1860) sukurta daina,  Der Mond ist aufgegangen (Jau mėnuo patekėjo) Matthias Claudius eilėraščio Vakaro giesmė žodžiais į Giesmynus įtraukta giesmė. Pastarieji kūriniai buvo itin džiaugsmingai, gausiais plojimais sutikti vilniečių klausytojų.

Bisui choras sugiedojo Am Brunnen vor dem Tore (lietuviškas tekstas Kur liepa šalia kelio) –  Šuberto muzika, Šilerio žodžiai, kuri yra tapusi liaudies daina. Pas mus ją nuostabiai interpretuodavo solistas Vaclovas Daunoras.

 Choro vadovė, kantorė Karin Salzer pasidžiaugė, kad Šv. Mikalojaus bažnyčios jaunimo choras, nuo mažens pratinamas dalyvauti pamaldų liturgijoje, su malonumu gieda liaudies giesmes, dainas. Po koncerto Vilniuje choristai išvažiavo link Pajūrio, ir sekmadienį jau praleido Nidoje, aplankė Tomo Mano namelį, Klaipėdoje pagiedojo Teatrą aikštėje prie Taravos Anikės skulptūros, o liepos 31 d. koncertavo Rygoje ir rugpjūčio 8 d. – Taline.

 V.r.ž. inf.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas