Viktorija Liauškaitė

Nenutrūkstamai tradicijai kasmet kapinių šventes užbaigti ant Dubingių piliakalnio jau suėjo devyni metai. Ir šią gražią rugsėjo 8-ąją ev. reformatai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių gausiai susirinko kadaise stovėjusios ev. reformatų bažnyčios vietoje po atviru dangumi.

Kapinių šventės pamaldas laikė ir pamokslą sakė Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius, Šv. Rašto skaitinį skaitė lektorius iš Kauno Dainius Jaudegis.

Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius pasidžiaugė, jog ši graži vilniečių tradicija surinkti reformatus Dubingiuose yra tęsiama. „Kapinių šventės, minėjimo pamaldos vyksta nenutrūkstamai jau devyni metai, kurių iniciatoriai yra vilniečiai. Tačiau smagu čia matyti ne tik juos, bet ir atvykusius iš toliau. Laikydamas pamaldas čia prieš 8 metus sakiau, jog turime neįprastas pamaldas. Dabar jau jos tapo įprastomis ir nereikia niekam aiškinti kodėl jos vyksta po atviru dangumi stovėjusios bažnyčios vietoje. Nors pastato jau seniai nebėra, bet Dievas čia - su mumis. Jau susigyvenome, kad kasmet Viešpats mus surenka į šią vietą. Prisimename ne tik kunigaikščius Radvilas, kurie čia palaidoti, bet ir visus kitus ev. reformatus atgulusius čia ar kitur. Tačiau susirinkome ne dėl Radvilų, o dėl Kristaus. Jo negalime iškeisti į nieką kitą. Bet šiandien taip pat su didžiausia pagarba minime ir kunigaikščius Radvilas. Dažnai mėgstame pasipuikuoti, jog mūsų tikėjimo broliai buvo kunigaikščiai Radvilos, jų turtais, galybe. Nors šie didikai turėjo daugybę žemiškų turtų, bet jiems svarbiausias buvo Viešpats. Radvilos savo tikėjimo pavyzdžiu įkvėpė ir kitas kartas„ – teigė kun. R. Stankevičius.

Po minėjimo pamaldų buvo aplankyti buvusieji Radvilų rūmai, jų ekspozicija. Vėliau maloniai pabendravome Agapėje Asvejos regioninio parko direkcijoje.

Radvilų kripta masina užkopusius į didingą Dubingių piliakalnį šiais žodžiais: „Keleivi, sustok trumpam ir susimąstyk, kokia didybė ilsisi šioje vietoje. Tai Radvilos“, – primena antkapinėje plokštėje iškalti žodžiai.

Radvilos, nors ir valdydami daugybę miestų ir rezidencijų, būtent Dubingius pasirinko kaip vieną iš laidojimo panteonų. Tad Dubingiuose, buvusios evangelikų reformatų bažnyčios vietoje, 2004–2007 m. antropologai, istorikai, menotyrininkai ir archeologai bendromis pastangomis identifikavo aštuonių Radvilų giminės atstovų palaikus: Mikalojaus Radvilos Juodojo (1515–1565), jo žmonos Elžbietos Šidloveckos Radvilienės (1533–1562), Mikalojaus Radvilos Rudojo (1512–1584), jo sūnaus Mikalojaus Radvilos (1543–1589) ir marčios, antrosios M. Radvilos žmonos Sofijos Elenos Hlebovičaitės (?–1583), vaikaičio Jonušo Radvilos Rokošininko (1579–1620), mažamečio Kristupo Radvilos Perkūno sūnaus Mikalojaus (1575–1577) ir jo motinos, pirmosios K. R. Perkūno žmonos Kotrynos Anos Sobkovnos (?– 1578) palaikus.

Radvilos buvo pati galingiausia Lietuvos didikų giminė, o jų šlovės viršūnė buvo XVI a., kai gyveno Mikalojus Radvila Juodasis ir Mikalojus Radvila Rudasis. Radvilų giminė darė įtaką valstybės politiniam ir kultūriniam gyvenimui ir visada kovojo už Lietuvos valstybingumo išsaugojimą ir stiprinimą, prieštaravo Liublino unijos sudarymui. Nė viena didikų giminė nėra davusi valstybei tiek žymių ir garsių valstybininkų – iš jų giminės buvo kilę Lietuvos kancleriai, etmonai, Vilniaus vaivados, aukščiausi Lietuvos valstybės pareigūnai. Iš Radvilų giminės kilo 37 vaivados, 22 kancleriai, maršalkos, etmonai, iždininkai, viena karalienė (garsioji Barbora Radvilaitė) ir daug kitų svarbių pareigūnų. Radvilų giminė davė tris vyskupus ir vieną kardinolą (Jurgis Radvila, 1583–1600). Su Radvilų giminės globojamos Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčios statyba siejama baroko pradžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mikalojus Radvila Juodasis, perėjęs į evangelikų reformatų tikėjimą, padėjo šalyje šalia katalikų įsitvirtinti Evangelikų Reformatų Bažnyčiai, kuri išliko iki mūsų dienų.

Ritos Jaudegienės nuotraukos

iPhoto.lt

 

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys                        8 650 50302

        

Holger Lahayne                    8 686 60684
    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
    8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

L.e.p. generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas