Recenziją parašė Steponas Omnes (Étienne Omnès) prancūzakalbiui reformatų teologijos tinklalapiui www.parlafoi.fr. Jam knyga (prancūzų kalba) buvo padovanota mainais už sąžiningą recenziją.

Dar šį pavasarį evangelikų apologetui Jonui Lennox pavyko skubos tvarka išleisti mažą knygelę pavadinimu Kur Dievas koronaviruso sujauktame pasaulyje? (anglų Where is God in a Coronavirus World?). Lennox yra matematikos profesorius emeritas Oksfordo universitete ir žymus krikščionybės apologetas anglakalbiame pasaulyje; daug debatavo su šiuolaikiniais ateistais. Jo knyga ir yra skirta visų pirma netikintiesiems; ieškoma atsakymo į natūralaus blogio klausimą (kas atsakingas už skausmą šitoje pandemijoje?). Manau, kad ji sėkmingai pasiekė savo tikslą.

Nedidelės knygos (apie 60 psl.) tekstas skirstomas į šešis skyrius. Štai kaip autorius įvade pateikia savo užsibrėžtą tikslą: Šia knyga siūlau Jums įsivaizduoti, kad sėdime kartu prie kavos (jei tik tai galėtume daryti šiuo laiku!), o Jūs ką tik uždavėte knygos pavadinimo klausimą. Padedu savo puodelį ir ruošiuosi Jums kuo nuoširdžiau atsakyti. Surašiau čia tuos paguodos, padrąsinimo ir vilties žodžius, kuriuos būčiau norėjęs išsakyti. Nieko daugiau ar mažiau nereikia: viskas pasakyta glaustai. Toliau turinys išsidėlioja taip:

  1. sk. Jaustis pažeidžiamam. Tai trumpas aptariamos temos įvadas. Koronavirusas lyginamas su kitomis, kartais pavojingesnėmis, žmonijos istorijos bėgyje siautėjusiomis epidemijomis; tuo pačiu autorius nė neneigia dabartinės padėties rimtumo. Svarbiausia dalis atsiskleidžia paskutiniuose klausimuose: Daugelis savęs klausia, kur Dievas, t. y. abejoja, ar jis iš viso egzistuoja. Gal ir jis bus užsidaręs kokioje nors nepasiekiamoje izoliacijoje? Kur rasti tikrą paguodą? Kur rasti tikrą viltį?
  2. sk. Katedros ir pasaulėžiūros. J. Lennox primena, kad blogio ir skausmo klausimas, net kai jie kyla iš natūralių priežasčių, kaip ligos, visų pirma yra filosofinis klausimas.
  3. sk. Ar ateizmas gali Jums padėti? Šituo skyriumi siekiama įrodyti, kad ateizmas nepajėgus nei išaiškinti blogio ar skausmo pasaulyje priežasties, nei suteikti paguodos. Krikščionybės atmetimas visiškai nepadeda geriau suvokti blogio problemos.
  4. sk. Kodėl egzistuoja koronavirusas, jei Dievas yra meilė? Skyrius koncentruojasi ties natūralaus blogio klausimu: kodėl gi Dievas jį toleruotų? Autorius, matyt, pasirinko atsakyti vadinamuoju laisvosios valios argumentu; šį tą dar priduria apie Adomo užtrauktą prakeikimą kūrybai. Perskaičius šį skyrių nebelieka prieštaravimo Dievo buvimui dėl blogio egzistavimo.
  5. sk. Meilės įrodymas. Skyriuje stengiamasi parodyti Dievo gerumą ir buvimą koronaviruso krizės akivaizdoje. Svarbiausia idėja tokia: užuot likęs toli nuo mūsų, Jėzus atėjo įsikūnyti ir nešti skausmą. Dar geriau – amžių pabaigoje Jis vykdys tobulą teisingumą, kurio dėka visas mūsų teisingumo troškulys bus pasotintas.
  6. sk. Tas, dėl ko viskas yra kitaip: Dievas. Argumentacija užbaigta ir pereiname prie raginimų. Lennox kviečia mus „turėti omenyje patarimus“, „nenutolti nuo krypties“, „mylėti savo artimą“, „prisiminti amžinybę“ bei „kopti į kalną“. J. Lennox nepuoselėja pretenzijų visiškai išspręsti problemą. Bet atsakęs į argumentus, jis siūlo kelią, kuriuo eidami nebeklajosime skausmuose, o būsime paguosti ir pastiprinti. Tai labai geri baigiamieji žodžiai.

Knyga parašyta aiškia ir paprasta kalba, lengvai skaitosi. Argumentai yra rimti, tačiau jie pateikiami be nereikalingų detalių. Jonas Lennox gerai suvokė, kad ne viskas nuo jų priklauso: matyti, kad knyga taip pat parengta su meilės kupina širdimi ir dideliu nuolankumu. Kiek aš galiu įvertinti, ją galės skaityti visai netikintis žmogus, ir svarstau kam nors ją padovanoti.

Knygoje pateiktos mintys yra ortodoksinės, nors laisvosios valios argumentas nėra mano mėgstamiausias. Taip pat atsargiai žiūriu į pasaulėžiūros sąvoką, bet Lennox išdėstyme nematau, ką papriekaištauti.

Apibendrinant, Kur Dievas koronaviruso sujauktame pasaulyje? yra visai pasisekęs leidinys, kuris labai gerai pasitarnaus apologetikos ir evangelizacijos tikslams. Sveikinu autorių ir leidėjus, atlikus aukštos kokybės darbą už visai prieinamą kainą.

 Iš prancūzų kalbos išvertė Artūras Laisis

Ši knyga jau spėjo išeiti daugybe kalbų, tikimės, kad atsiras ir lietuviškai.

Knygą pirkti originalo (anglų) kalba galima čia: https://www.thegoodbook.co.uk/where-is-god-in-a-coronavirus-world;

rusų kalba ją galima skaityti nemokamai šiuo adresu: https://equalibra.org/ru/book/gde-bog-v-koronavirusnom-mire.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas