PRO MEMORIA

"Skaudi VIEŠPAČIUI jo ištikimųjų mirtis" (Ps 116) 

Eidamas 76-uosius metus mirė Biržų evangelikų reformatų parapijos ūkvedys - varpininkas
Algis Jonas Zablackas
1943 06 28 - 2019 01 02

Algis Jonas Zablackas gimė 1943 m. birželio 28 d. Biržų rajono,  Žalgirio vienkiemyje, Papilio evangelikų reformatų parapijiečių Alfredo Zablacko ir Matildos Zablackienės Palšytės šeimoje. Buvo vyriausias sūnus, užaugo kartu su jaunesniais dviem broliais ir dviem seserimis. 

Tėvai, nors ir turėjo savo žemės nuosavybę, bet užsiėmė privačiu verslu, prekiavo. Algis Jonas baigė Tauniūnų  pradinę mokyklą, vėliau baigęs Smaliečių septynmetę mokyklą, mokėsi Pandėlio profesinėje mokykloje. Po mokyklos tarnavo kariuomenėje, grįžęs iš jos 1967 m. rugpjūčio 5 dieną susituokė su Irena Zveininkaite. Neakivaizdiniu pabaigė Vabalninko žemės ūkio technikumą, dirbo "Vilties" ir "Tiesos" kolūkiuose, Lyberiškių TŪ  mechaniko, vėliau garažo vedėjo pareigose. 1991 metais atsikėlė arčiau tėviškės į Garjonius ir ūkininkavo paveldėtame ūkyje, dirbo eiguliu Spalviškių girininkijoje, prižiūrėjo Parovėjos seniūnijos žinioje esančias kapines.

2014 metais atsikėlė gyventi į Biržus. Pradėjo tarnauti Biržų evangelikų reformatų parapijoje, ūkvedžio-varpininko pareigose ir jose pagirtinai tarnavo iki klastinga liga pakirto jo jėgas. Nepaisant sveikatos stokos, iki paskutinio atodūsio buvo rūpestingas vyras, tėvas, senelis ir tikėjimo brolis. Savo vaikams, parapijiečiams, diakonijos tarnautojams - pareigingumo, darbštumo ir Bažnyčiai atsidavimo pavyzdys.  Algis Jonas Zabalckas, kartu su žmona Irena,  užaugino dukras Gitaną ir Dainą, sūnų Aidą. Sulaukė 7 vaikaičių.  

 

 

Algio Jono Zablacko kūnas bus pašarvotas sausio 5 dieną, šeštadienį, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje 18 val.

Apsėdų pamaldų pradžia - 18:30 val.

Sausio 6 d. laidotuvių apeigų pradžia, po sekmadienio pamaldų - 12:30 val.

Išlydėjimas 13:00 val. į Šleideriškių evangelikų reformatų kapines.  

Nuoširdi užuojauta žmonai Irutei, dukroms Gitanai ir Dainai, sūnui Aidui, vaikaičiams, broliams ir sesei.

Biržų evangelikų reformatų parapijos tarnautoju vardu
kun. Rimas Mikalauskas

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas