Kaune vyko visuotinis LERJD ''Radvilos'' susirinkimas, prasidėjęs giesmėmis, maldomis ir Biblijos studijomis, kurias vedė Emily ir Frankas van Dalenai. Vėliau buvo diskutuojama ir dalinamasi idėjomis apie organizacijos siekius, kaip savanoriai galėtų prisidėti prie parapijos žmonių gerbuvio. Taip pat buvo prisimenama apie praeituose susirinkimuose minėtus tikslus, planuojami reikalingi pokyčiai, nuspręsta dėl stovyklų datų, pristatyti praeitų metų projektai.

Projektų buvo nemažai ir įvairių. Praėjusi itin sėkminga 25-oji Krikščioniška vaikų vasaros stovykla "Nemradas", kaip ir kasmet džiugino mažuosius šilta krikščioniška aplinka ir jaukumu.    Reformacijos 500-ųjų metų minėjimas, kuomet Reformatų aikštėje žvakučių ir savanorių pagalba įsižiebė ''M.Liuterio rožė'' bei Lietuvos šimtmečio minėjimas, išvyka su parapijos žmonėmis į kapinių šventę Dubingiuose, Kaune bei Vilniuje vykstančios Biblijos studijos, į kurias jaunuoliai kiekvieną savaitę susirenka geriau suprasti jos mokomas tiesas ir daugelis kitų nuostabių projektų.

Radvilos nariai nauja savo bendruomenės ir vaikų stovyklos ''Nemradas'' direktore išrinko Austėją Verbickaitę, jaunimo stovyklai 2019 metais vadovaus Laura Tuomaitė kartu su Augustinu Skeberdžiu. Už informacijos sklaidą dėl artėjančių renginių ir draugijos veiklos Kaune prisiimti atsakomybę nutarė naujai įsitraukusi narė Živilė Kudirkaitė, o Vilniuje - Simona Česnakaitė, todėl dėkojame joms už pagalbą ir linkime sėkmės darbuose.

Sekmadienio rytą visi kartu dalyvavo pamaldose Kauno ev. reformatų bažnyčioje. Pamaldose skambėjo jaunimui jau gerai žinomos ir širdį džiuginančios giesmės. Po jų jaunuoliai mielai prisidėjo prie bažnyčios atnaujinimo, padėjo paruošti sienas dažymui, diskutavo apie sėkmingą susirinkimą.

Dėkojame visiems prisidėjusiems dalyviams už geranoriškumą ir ryžtą siekiant bendruomenei svarbių tikslų. Taip pat padedant kitiems pajusti Dievo malonę.

LERJD “Radvila” narė Miglė Šukytė