Sausio 18 dieną, prasidedant Krikščionių vienybės savaitei, ekumeninės pamaldos buvo surengtos ir Kauno Bažnyčioje „Tikėjimo žodis“.

Jau kelerius metus skirtingų evangelinių bendruomenių pastoriai kas mėnesį rinkdavosi į maldos pusryčius Bažnyčios „Tikėjimo žodis“ raštinėje, tad džiaugiamės, kad šįmet pavyko surengti ir ekumenines pamaldas, į kurias susirinko net 6 evangelinių Bažnyčių – Kauno krikščionių Bažnyčios (sekmininkų), Kauno krikščionių baptistų Bažnyčios „Geroji Naujiena“, Evangelikų reformatų  Bažnyčios, Laisvųjų krikščionių Bažnyčios, bažnyčios „Naujoji karta“ ir, žinoma, Bažnyčios „Tikėjimo žodis“ – pastoriai ir tikintieji.

Žvilgsnius į Viešpatį kreipė Bažnyčios „Geroji Naujiena“, Bažnyčios „Tikėjimo žodis“ šlovinimo grupės ir Kauno krikščionių Bažnyčios šlovinimo grupės vadovas Paulius Berūkštis.

Pirmasis kalbėjęs Kauno krikščionių Bažnyčios pastorius Rytis Berūkštis perskaitė keletą Šventojo Rašto eilučių, raginančių mylėti Viešpatį ir vieniems kitus. Pastorius pripažino, kad mylėti broliška meile nepažįstant žmogaus yra sudėtinga, tad reikia skirti laiko tam, kad vienas kitą pažintume, mylėtume ir, jei reikės, vienas už kitą guldytume savo gyvybę. Žinoma, tai įmanoma tik Viešpačiui padedant, tad tepadeda mums Viešpats, kuris ir atvedė mus visus iki šios dienos, iki šios vietos.

Antrasis kalbėjo neseniai į Lietuvą atvykęs ir šiuo metu Kaune tarnaujantis Evangelikų reformatų Bažnyčios misionierius Frankas van Dalenas. Buvo įdomu sužinoti, kad jis pats gimė Naujojoje Zelandijoje, misionierių iš Olandijos šeimoje, o jo žmona gimė misionierių Pakistane šeimoje. Frankas van Dalenas su žmona tarnavo Pakistane, paskutiniuoju metu gyveno JAV ir dabar atvyko tarnauti į Lietuvą. Perskaitęs Laiško kolosiečiams 3 skyriaus 1–4 eilutes, misionierius atkreipė dėmesį į tai, kad krikščionis visame pasaulyje jungia dėmesys Kristui. Jis trumpai papasakojo, kad Reformatų Bažnyčias Pakistane lanko 100 000 krikščionių. „Krikščionys toje šalyje yra vieni vargingiausiai gyvenančių, labiausiai žeminamų žmonių. Bet mąstant apie tuos žmones, mane drąsina mintis, kad jie taip pat yra nukreipę savo žvilgsnius į Kristų, o kai dėmesys nukreiptas į Kristų, ne į skurdą ar vargą, yra viltis, nes Jėzus viską sustato į vietas“, – kalbėjo svečias. Misionierius paminėjo, kad JAV išrinkus naują prezidentą, žmonės tiek Amerikoje, tiek visame pasaulyje yra sutrikę, nes nežino, kas jų laukia ateityje. Bet Šventasis Raštas ragina sutelkti dėmesį ne į prezidentą, ne į dabartį, bet į Kristų. „Mūsų Viešpats yra suverenus. Apreiškimo knygoje skaitome, kad Jis laimi ir laimės visa ko pabaigoje, o Jo Bažnyčia bus įtvirtinta visose tautose. Tad nenuleiskime akių nuo mūsų Viešpaties Jėzaus“, – kvietė misionierius F. van Dalenas.

Bažnyčios „Geroji Naujiena“ pastorius Artūras Pučkovas apgailestavo, kad toks broliškas susitikimas įvyko tik šįmet, bet pasidžiaugė, kad jis visgi įvyko. Paatviravęs apie savo vidines paieškas, pastorius pripažino, kad kartais mylėti brolius nėra labai lengva, kartais lengviau mylėti svetimus, esančius toli, tačiau Laiške romiečiams skaitome: Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė, Dievo garbei (Rom 15, 17).  „Džiugu, kad ateina laikas, kai tos sienos, kurių mes prisistatėme (nes taip supratome, taip buvome pamokyti), pagaliau pradeda griūti, kad mes pradedame vienas kitame matyti Kristų ir suvokti, kad Gelbėtojas tave ir mane myli tokia pat meile, Jis atidavė savo gyvybę už tave, bet taip pat ir už mane ar net kol kas Jo dar nepažįstantį žmogų. Kad esame Jo sekėjai, žmonės supras ne iš to, kaip gerai mes išmanome Bibliją ar kaip teisingai praktikuojame jos tiesas, bet iš to, kaip gebame mylėti. Galbūt mes nesutarsime dėl kai kurių dalykų, bet tai neturėtų trukdyti mums mylėti ir gerbti vienam kitą, pagelbėti vienas kitam ar drauge padaryti ką nors gera dėl šio miesto ir jo apylinkių Dievo šlovei“, – kalbėjo pastorius A. Pučkovas. 

Susirinkime dalyvavo ir Bažnyčios „Naujoji karta“ atstovas, kuris papasakojo, kad Kristus visiškai pakeitė jo paties gyvenimą – anksčiau jis niekada negalvojo, kad kada nors tarnaus kitoje šalyje gyvenantiems žmonėms. Tad jis ragino visus susirinkusiuosius atverti savo širdis Dievui ir priimti, ką Jis yra paruošęs.

Laisvųjų krikščionių Bažnyčiai atstovavusi Kristina Marija Aganson sakė, kad šiame susirinkime giedodama giesmes Viešpačiui kartu su broliais ir sesėmis iš kitų bažnyčių suprato, koks lobis yra pažinti ir bendrauti, darbuotis dėl Dievo karalystės drauge su skirtingų konfesijų tikinčiaisiais. Ji dėkojo Dievui už malonę, kurią turime Lietuvoje, nes nepatiriame persekiojimų kaip kitų šalių krikščionys, galime visi drauge ramybėje gyventi ir darbuotis dėl mūsų miesto ir šalies žmonių gerovės. Ir nors šis susirinkimas yra pirmasis evangelinių bažnyčių krikščionių Kaune susitikimas, tebūna tai savotiška naujo kelio, naujų darbų pradžia...

Paskutinysis kalbėjo šio susirinkimo šeimininkas, Kauno Bažnyčios „Tikėjimo žodis“ pastorius Gabrielius Lukošius. Jis perskaitė 1 Laiško korintiečiams 12 skyriaus 12–25 eilutes, kurios yra tarsi apaštalo Pauliaus liudijimas, kad nors ir skirtingi, visi esame vieno Kūno nariai, todėl nei mes kitoms bendruomenėms negalime pasakyti „Mums jūsų nereikia“, nei kiti mums negali taip pasakyti – mes visi esame vienas kitam reikalingi.

Pastorius Gabrielius priminė, kad 2017 m. minime Reformacijos 500 metų jubiliejų, tad užsiminė apie jau veikiančią svetainę Reformacija500.lt ir ragino visų evangelinių bendruomenių tikinčiuosius maldose užtarti ir mąstyti, kaip mes visi drauge galbūt vasarą Kaune galėtume prasmingai šią sukaktį paminėti. Tai galėtų pasitarnauti, kad Evangelija giliau pasiektų mūsų tautą, jog mūsų tautiečiai suprastų, kad Evangelija, Reformacija ir lietuvybė yra susijusios, kad Reformacija Lietuvai nėra svetima. 

Pabaigoje pastorius Gabrielius pakvietė visų bažnyčių atstovus bendrai maldai. Visiems pastoriams išsakius savo dėkojimus ir prašymus, visi meldėmės malda „Tėve mūsų“.

Iš tiesų labai džiaugiamės šiuo draugišku susitikimu. Buvo nepaprastai gera visiems drauge melstis, šlovinti Viešpatį. Džiaugiamės, kad šiose ekumeninėse pamaldose dalyvavo ne tik skirtingų bendruomenių pastoriai, bet ir tikrai nemažai skirtingų bendruomenių tikinčiųjų. Buvo įdomu susipažinti ir susirinkimo pabaigoje geriant arbatą pabendrauti. Viliamės, kad bendrystė tarp evangelinių bendruomenių Kaune tikrai stiprės, kad tokių ar panašių susitikimų turėsime daugiau.

Nuotraukos autorius Raimondas Pužas.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas