Paskutinįjį spalio sekmadienį, spalio 30-ąją, Reformacijos dienos išvakarėse, Kauno evangelikų reformatų bažnyčioje savo tikėjimą reformatų išpažinime patvirtino kaunietis Kasparas Bačelis ir vilnietis Rokas Gluskinas. Pamaldas laikė ir jaunuolius konfirmavo iš Amerikos į Lietuvą dešimties metų misijai atvykęs kunigas Frankas van Dalenas ir Lietuvos reformatų Sinodo lektorius Vaidotas Ickys.

Šia gražia proga į pamaldas Kauno bažnyčioje susirinko konfirmantų šeimos nariai, giminės, draugai, keletas reformatų vaikų stovyklų Nem. Radviliškyje NemRadas vadovų, Lietuvos ev. reformatų jaunimo draugijos Radvila direktorius Laurynas Jankevičius, daug mažųjų – būsimų parapijiečių... Pamaldose dalyvavo ir svečias iš užsienio, vienas iš organizacijos Come Over and Help (COAH) darbuotojų kanadietis Raymond Roth, besilankantis kartu su tos organizacijos direktorių tarybos nariu John Brink Baltijos šalyse.

Nors pamaldos vyko nešildomoje ir vis dar neremontuotoje bažnyčioje, ji buvo pilnutėlė, teko ieškoti papildomų kėdžių gausiems svečiams. Pamaldoms vargonavo įvairių tarptautinių konkursų diplomantė, jaunoji vargonininkė Živilė Kudirkaitė. Pamaldas papuošė iš Indijos grįžusi Vilgailė Striužaitė, kuri, pritardama gitara, pagiedojo D. Palionienės giesmę Aš kaip žalias medis.

Po pamaldų konfirmantus sveikino Kauno evangelikų reformatų parapijos valdyba, draugai, giminės, artimieji. Po tradicinės bendros nuotraukos prie Dievo Stalo ir bažnyčios, visi pajudėjo agapei  į dabartinių bažnyčios valdytojų – Mykolo Riomerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto – valgyklą pirmame aukšte.

 

„V.r.ž.“ inf.