2016 m. sausio pradžioje, iškart po Naujųjų metų sutikimo, grupė Klaipėdos ir Kauno evangelikų reformatų parapijų narių išvyko į Berlyną iš arčiau susipažinti su šiuo miestu, Vokietijos sostine. Ši kelionė nebūtų įvykusi, jei ne kun.Tomo Sako ryšiai ir buvusios Klaipėdos evangelikų reformatų parapijos narės kun.Jane F.Holslag globa pačiame Berlyne.

Berlyne mes gyvenome trumpai, tik dvi su puse paros, bet pamatėme daug. Pirmą dieną mus lydėjo kun. Jane, kuri mus mokė naudotis Berlyno transportu bei skaityti miesto žemėlapį. Sekančią dieną į Berlyno centrą išvykome vieni, kun. Jane pamokos mums labai pravertė.

 

Berlynas nustebino savo pastatų didybe, o bažnyčios - savo puošyba ir šiluma, kuri ypač džiugino, lauke esant žvarbiam orui. Mane pažįstami, grįžus į Lietuvą, dažnai klausinėjo - ar mačiau nuo karo savo tėvynėje bėgusius žmones, pabėgėlius. Atsakydavau, kad šaltis ir sniegas padarė savo, gatvėse nesijautė žmonių gausos.

Šv.M.Marijos bažnyčia (Marienkirche), Kaizerio Vilhelmo atminimo bažnyčia, šalia 1963m. pastatyta nauja mėlyno stiklo aštuonkampė bažnyčia, Berlyno katedra (Berliner Dom) – tai vietos, kurias mes lankėme pirmąją dieną. Kiekvieną vakarą dalyvavome pamaldose. Įspūdingos ir jaukios pamaldos vyko Berlyno katedroje (Berliner Dom). Giesmių melodija buvo man žinoma. Aš, kad ir nemokėdama vokiečių kalbos, vistiek drąsiai giedojau, traukdama balses, tokiu būdu prisidėdama prie Viešpaties šlovinimo, ir dėkojau Jam už suteiktą galimybę pažinti pasaulį. Nuotraukose įamžinau didingą, bet kartu ir ne per daug išpuoštą Katedros prakartėlę.

Vaikščiodama po Berlyną ir stebėdama pastatų puošybą visad atmindavau, kad visi šie pastatai buvo sugriauti per Antrąjį pasaulinį karą. Istoriniai šaltiniai rašo, kad vien 1945 m. vasario 3 d. sąjungininkų aviacijos pajėgos ant Berlyno numetė 2,25 kilotonas bombų. Po karo namų fasadai atstatyti pagal istorines nuotraukas, namų viduje įrengti modernūs butai.

Karo tematika liks, deja, aktuali visada. Garsiosios Berlyno sienos likučių fragmentai, Berlyno sienos atminimo muziejus, Holokausto aukų atminimo muziejus, Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti muziejus - visi šie objektai lankomi nemokamai. Surinkta išsami istorinė medžiaga, nuotraukos, video įrašai. Muziejuje, skirtame Holokausto aukoms atminti, radau stendą, aprašantį Lietuvoje, Jurbarke, gyvenusios žydų šeimos istoriją. Taip pat buvo liūdna matyti, kad pagal nužudytų žydų tautybės žmonių skaitlingumą Lietuva yra trečioje vietoje (200.000 – 250.000 nužudytų žydų) po Rusijos kartu su Baltarusija ir su Ukraina bei Lenkijos. Trumpai norėčiau paminėti Holokausto muziejaus architektūrinį sprendimą. Muziejus yra po žeme. Virš jo sumontuoti įvairių dydžių monolitiniai stulpai. Kai vaikštai tarp jų, jautiesi nejaukiai, jautiesi vienišas, nesigirdi miesto triukšmo, tave lydi visiška tyla. Dar vienas mano pastebėjimas: jaunimas domisi istorija, šiais muziejais, - juose mačiau labai daug jaunų žmonių.

Berlyne norėjosi pasisvečiuoti dar ilgiau, jame mums buvo gera ir įdomu.

Dijana Pėlikienė,
Klaipėda, 2016 m. sausis