Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, atsižvelgdama į sugriežtintus karantino Lietuvoje reikalavimus ir rekomendacijas dėl COVID-19 viruso pandemijos nutaria:

  1. Iki karantino pabaigos pamaldas laikyti tik nuotoliniu būdu interneto technologijų pagalba. Parapijų vadovybės pačios sprendžia dėl pamaldų kiekio ir dažnumo, tęsimo ar laikino sustabdymo. Pamaldų filmavimo ar/ir transliavimo iš bažnyčios pastato metu, jose dalyvauja tik dvasininkas (-ai) ir minimaliai - muzikos ar/ir giedojimo tarnautojai bei techninis darbuotojas (rekomenduojama iš vienos ar dviejų šeimų) laikydamiesi visų higienos ir saugumo reikalavimų.
  2. Krikšto Konfirmacijos ir santuokos patarnavimus atidėti iki karantino pabaigos.
  3. Laidotuvių patarnavimai galimi, juos atliekant griežtai laikantis valstybės atsakingų institucijų instrukcijų bei rekomendacijų.
  4. Individualūs sielovadiniai patarnavimai asmeniui ar šeimoje galimi, tačiau laikantis visų saugumo rekomendacijų, įvertinus konkretų atvejį, gavus gen. superintendento sutikimą.
  5. Biblijos, katekizmo studijas, konfirmantų užsiėmimus ar kitus mokymus, Konsistorijos posėdžius, dvasininkų, kuratorių sesijas, parapijų tarybų ar valdybų posėdžius vykdyti tik nuotoliniu būdu, nesant galimybei – atidėti iki karantino pabaigos.

Konsistorijos prezidentas kurat. Nerijus Krikščikas

Gen. superintendentas kun. Raimondas Stankevičius

Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau sektųsi, kad ir kur eitumei! (Joz 1,7)

InfoRef_LT

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas