Biržuose birželio 22-23 dienomis renkasi Lietuvos evangelikų reformatų  Sinodas. Tai aukščiausia Bažnyčios demokratinė valdymo institucija. Sinodo metu bus svarstomi įvairūs svarbūs klausimai ir renkama Bažnyčios vadovybė, kurią sudaro ne tik dvasininkai, bet ir pasauliečiai.

Šiais metais sukanka 100 metų, kaip Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas pirmąkart įvyko atkūrus Lietuvos valstybę. Sinodo išvakarėse, penktadienį vyks vargonų muzikos virtuozo Dr.William H.Bates iš Jungtinių Amerikos Valstijų, koncertas. Dr.Bates yra koncertavęs garsiausiose katedrose, kaip antai Noterdamo.

Sinodo atidarymo pamaldos vyks šeštadienį nuo 11 val. Po posėdžių, apie 16.30 val. taip pat numatoma Valstybės atstatymo akto signatarės Irenos Andrukaitienės paskaita apie kun. Adomą Šerną.  Iškilmingos pamaldos vyks sekmadienį nuo 11 val. Šiuo metu Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios generalinio superintendento pareigas eina kun.Tomas Šernas.

 

PRELIMINARI SINODO PROGRAMA:

Birželio 21 d. (penktadienis)

18 val. Vargonų muzikos koncertas Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje.Kūrinius atliks protestantiškos muzikos maestro Dr. William Bates iš JAV.

Birželio 22 d. (šeštadienis)

I Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje
10:00 val. Dalyvių registracija
11:00 val. Atidarymo pamaldos
11:30 val. Prezidiumo rinkimai, svečių sveikinimai
12:00 val. Pertrauka
 
II Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje
12:30 val. Pranešimai ir ataskaitos, Misijos, Gen superintendento, Konsistorijos prezidento ir Konsistorijos, Revizijos komisijos rinkimai.
13:30 - 14:00 Pietūs
 
III Sesija. Biržų ev. reformatų bažnyčioje
14:00 Lietuvos Evangelikų reformatų Bažnyčios santuokos ir skyrybų nuostatai. Ekonominiai klausimai. Dėl paramos Paminklui Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams.
 
IV Sesija Biržų ev. reformatų bažnyčioje
15:00  Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo pareiškimas apie kun. Adomo Šerno vardu 1964 m. “Tiesoje” paskelbtą laišką Non credo, quia absurdum est. Kito Sinodo datos ir laiko patvirtinimas.

16:00 - 16:30  Pertrauka

V Sesija Biržų ev. reformatų bažnyčioje
16:30 Nepriklausomybės Akto signatarės Irenos Andrukaitienės istorijos paskaita apie kun. Adomą Šerną
VI Sesija Biržų ev. reformatų bažnyčioje
17:30 Sinodo aktų pasirašymas

Birželio 23 d. (sekmadienis)

11 val. Iškilmingos pamaldos kurių metu švęsime Viešpaties Vakarienę Biržų ev. reformatų bažnyčioje

InfoRef_LT

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas