Sean DeMars

Ar įmanoma mums sumenkinti Evangelijos skelbimą per mūsų bendradarbiavimą su sąjungininkais? Šis klausimas ypač dažnai iškyla Amerikos evangelikams. Šiais laikais evangelikų ganytojams, mokytojams ir rašytojams labai populiaru dalintis tarnystės erdve su tais, kurie pamokslauja kitokią evangeliją nei ta, kuri buvo "vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems" (Judo 3).

Read more ...
Jared C. Wilson,
2020 balandžio 6, paimta iš "For the Church"

Galbūt jūs girdėjote, kad rekomendacija tinkamai plautis rankas 20 sekundžių tobulai pritaikyta pasikartoti Viešpaties maldai. Galbūt jūs galvojate, jog ši praktika yra statoma ant tuščio kartojimo. Bet kokiu atveju, Viešpaties malda yra mūsų gidas visoms mūsų maldoms. Jėzus juk sakė: "Melskitės taip.." (Mt 6,9), o ne "Kai meldžiatės, kartokite tai."

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

1 Kor 3,16-17: „16`Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? 17Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla – tai jūs!“

Kalbėdami apie šventyklą, pirmiausia turime galvoje dangiškojo Tėvo šventyklą, kurioje gyvena ir Šventoji Dvasia ir Sūnus. Šiandien vėl būkime Viešpaties Surinkimo reikaluose, Jo šventykloje ir pasiaiškinkime kas tai yra.

Read more ...

Katech. Holger Lahayne

Malonė nuostabi tuo, kad Dievas rado būdą, kaip nubausti nuodėmę, įvykdyti teisingumą ir kartu iš meilės atleisti žmonėms bei būti gailestingas. Jo mylimasis Sūnus ant kryžiaus sumokėjo už mūsų kaltę ir patenkino Tėvo teisingumą. Tokiu būdu Jėzaus aukoje „ramybė ir teisumas“ tobulai pasibučiavo (Ps 85, 11).

Read more ...

Kun. Raimondas Stankevičius

Kor 3,10-15: 10Dievo man suteikta malone aš, kaip išmanus statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Kiekvienas tegul būna apdairus ant jo statydamas. 11Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, tai yra Jėzus Kristus. 12Ar kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangiųjų akmenų, medžio, šieno, šiaudų, – 13kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes ji pasirodys ugnimi, ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. 14Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. 15O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį; jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį.

Read more ...

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas