Palmyra Griciūnienė

Paskutinįjį rugpjūčio sekmadienį panevėžiečiai rinkosi į sekmadienio pamaldas, kurias laikė l.e.p. generalinis superintendentas, parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius. Džiugu, kad į pamaldas atvyko ir kunigo šeima.

Dievo Žodžio klausymu ir jo aiškinimu, giesmėmis šlovinome Viešpatį, šventėme Viešpaties Vakarienę.

Mūsų visų gerbiamą parapijietę Valeriją Baltušienę į pamaldas atlydėjo anūkas Tadas. Ji atvyko į bažnyčią, kad padėkotų Dievui už gražiai pragyventus 90 metų ir paprašyti Viešpaties palaimos ateityje.

Su šiuo garbingu Jubiliejumi p. Valeriją sveikino parapijos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas, Garbės seniūnė S. Audickienė, kuri parapijiečių vardu dėkojo Jubiliatei ir jos šeimai už nuoširdžią bendrystę, linkėjo dar ilgai nepasiduoti senatvei, iki šimto metų gyventi ir savo buvimu kartu džiuginti mūsų visų širdis. Su gėlių puokšte Jubiliatę taip pat pasveikino Garbės seniūnė M. Naktinienė ir kunigas R. Stankevičius. Pagiedojome sveikinimo giesmę Sveikiname Jus širdingai. Ponia Valerija visiems padėkojo už sveikinimo žodžius ir kiekvienam padovanojo Jubiliejaus proga išleistą savo atsiminimų knygelę Tai mano ilgas margas gyvenimėlis. Esame dėkingi už šią vertingą dovaną.

Po pamaldų rinkomės į tradicinę agapę, kurią kunigas pradėjo ir baigė Malda. Klausėmės p. Valerijos prisiminimų apie Jos vaikystę, jaunystę, praleistą tremtyje, nelengvas darbo paieškas grįžus į Tėvynę. Ji dėkinga savo šeimai už begalinį rūpestį, puikų bendravimą ir pagarbą. Reikia tik gėrėtis tokiu gyvenimu darnioje šeimoje, kur yra susikalbėjimas, pagarba ir meilė, o ypač – sulaukus brandaus amžiaus.  Dievo palaimos Jiems visiems!

Pabendravę agapėje, pakylėtas akimirkas baigėme su viltimi į ateitį.

Sustabdytos akimirkos autorės nuotraukose:

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas