Palmyra Griciūnienė

Minint maldų už krikščionių vienybę savaitę, sausio 25 dieną vyko įvairių Panevėžio krikščioniškų bendruomenių Dievo Žodžio ekumeninis šventimas Su mumis elgėsi labai draugiškai (plg.Apd.28,2) drauge meldžiantis ir prašant vienijančio Šv. Dvasios veikimo.

Atsiliepdami į kun.Rimanto Kauniečio kvietimą, ekumeninėse pamaldose dalyvavo  LERB generalinis superintendentas  parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius ir grupelė panevėžiečių reformatų.

Susirinkusieji, gavę lapelius su pamaldų tvarka ir giesmių žodžiais, giedojo kartu.

Giedant įžangos giesmę, į ekumeninių pamaldų vietą suėjo įvairias konfesijas atstovaujantys dvasininkai. Evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas nešė Evangelijų knygą.  Pamaldoms vadovavo kunigas Jonas Morkvėnas. Jis tarė pasveikinimo žodį, pabrėždamas Maldos galią.  Tegul meilė ir pagarba, kurią rodome vienas kitam melsdamiesi dėl krikščionių vienybės šiandien, lydi mus visus metus.

Visų dalyvavusių bendruomenių dvasininkai pravedė tam tikras pamaldų dalis – atgailos, Dievo Žodžio skelbimo, maldavimų, palaiminimo. Visi tikintieji garsiai meldėsi Apaštališkojo tikėjimo išpažinimo ir Tėve mūsų maldomis.

Giesmes giedojo bažnyčios Panevėžio Vynuogynas ir Kristaus Karaliaus parapijos šlovintojai, solines giesmes atliko Regina Juškienė iš Jungtinės metodistų Bažnyčios.

Pastorius Žilvinas Škulevičius perskaitė skaitinį Apd 27, 18 – 28, 10, o kunigas Arvydas Malinauskas pasakė verčiančią susimąstyti homiliją.

Pasveikinome vienas kitą, palinkėdami ramybės, kurią mums dovanojo Kristus. Dvasininkai stengėsi pasveikinti visus dalyvavusius pamaldose. Po to jie palaimino visus, o tikintieji savo asmeninius prašymus, lūkesčius suklaupę sudėjo į vieną tylią asmeninę malda.

Pamaldų pabaigoje sugiedojome  ekumeninių bažnyčių Panevėžyje himną Esam Dvasioje viena, viena Viešpatyje. Šis himnas išsako troškimą, kad vienybė būtų tarp visų, kad kartu eitume skelbti Dievo meilę žmonėms ir ryžtą kartu dirbti ir padėti viens kitam, tada iš mūsų meilės žmonės Kristų matys.

Iškilmingose pamaldose, pasisėmę Šventosios Dvasios meilės, ramybės, esame siunčiami dalytis šiomis dovanomis savo kasdienėje aplinkoje. Šventoji Dvasia, Viešpatie, veski mus! Gera buvo matyti pažįstamų ir nepažįstamų veidų ir džiugu, kad visi Viešpatyje esame viena.

Po pamaldų dvasininkus ir parapijų pirmininkus pasivaišinti pakvietė Kristaus Karaliaus katedros administratorius kunigas Eugenijus Troickis. Vyko nuoširdus bendravimas ir tolesnės ekumeninės bendrystės Panevėžyje iniciatyvos aptarimas. Tikėkimės, nedideliame mieste Panevėžyje sutinkamus žmones dažniau atpažinsime kaip savo brolius Kristuje.

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas