Kovo 30 dieną Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ nominacijoje už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas gen. superintendentas Tomas Šernas.

"Žvelgdamas į kilnų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimą ir galvodamas apie jos parašytus žodžius, noriu paaiškinti savo poziciją. Bitė sakė, kad reikia imti stiprybę iš praeities. Tačiau jos dažnai vartojami žodžiai - mokslas, ateitis... Aš negaliu žiūrėti į praeitį be liūdesio. Nematau praeityje kaži ko labai stiprinančio. Praeitis mums nurodo į mirtį. Pats viltingiausias ir vertingiausias „praeities“ įvykis – Jėzus Kristus. Man, kaip tikinčiam žmogui svarbiausia, jog Jėzus Kristus yra didžiausia paguoda ir viltis praeityje, dabartyje ir ateityje. Kviečiu visus susirinkusius daugiau galvoti apie tai, kad semtis jėgų galima ne tik iš romantizuotos praeities, bet ir iš ateities. Reikia turėti ateities, savo gyvenimo viziją. Kaip sakė prof. Bronislovas Genzelis – Lietuva turi turėti optimizmą. O aš siūlau puoselėti optimizmą su dvasiniu pamatu. Ačiū Jums visiems ",- sakė gen. superintendentas kunigas T.Šernas.

Po apdovanojimų ceremonijos teatro fojė generalinį superintendentą kunigą T.Šerną sveikino Konsistorijos prezidentas, kuratorius, Panevėžio parapijos pirmininkas Petras Romualdas Puodžiūnas ir gausus Panevėžio parapijos būrys.

Šiais metais Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ ir vardiniu medalio liudijimu apdovanoti 25 laureatai. Atminimo medalį Seimo valdyba įsteigė 2011-aisiais minint rašytojos, Steigiamojo Seimo narės, Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 150-ąsias gimimo metines.

Viktorija Liauškaitė

Palmyros Griciūnienės nuotraukos