Nekantriai laukėme rugsėjo 14-osios dienos, kuomet turėjo įvykti graži šventė mūsų parapijoje. Tą dieną seniūnai rinkosi gerokai anksčiau, kad papuoštų bažnyčią gėlėmis bei žalumynais. Su gėlėmis atskubėjo ir konfirmančių mamytės bei močiutės. Iš tiesų stengtąsi neveltui, nes prisirinko pilna bažnyčia parapijiečių ir svečių, sulaukėme ir abiejų kunigų, tai generalinio superintendento kunigo Tomo Šerno ir parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus.

Skambant vargonų muzikai susikaupę į presbiteriją atėjo abu kunigai, krikštijamosios ir konfirmantės. Tokiais momentais nuklystame į labai šiltus prisiminimus apie savas konfirmacijos šventes, draugus, su kuriais buvome kartu, visus artimuosius, kurie mus supo tuo metu. Pakėlę akis pamatome tokią pat šiltą ir mielą akimirką, tik jau veikėjai - mūsų vaikai arba anūkai, o ir mes jau nebe tie...

Pamaldas pradėjo parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, homiliją sakė generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas.
Kreipdamasis į krikštijamasias bei konfirmantes, kunigas kalbėjo, kad krikštas yra Sandoros su Dievu sakramentas. Krikštas įpareigoja, krikštas yra pakvietimas į Dangaus Karalystę, o konfirmacija tai pakvietimas į Bažnyčią. Tai rimti pakvietimai. Būna, kad žmonės pasikrikštija, bet nesirengia konfirmuotis, o konfirmuoti neateina į bažnyčią, į pamaldas. Apie tai byloja Jėzaus žodžiai iš Mt.22,14"Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų". Būtina būti išrinktu, nes dėl mūsų Kristus kentėjo ir mirė.

Konfirmantės pasižadėjo gyventi krikščioniškame tikėjime, kurį ką tik išpažino. Krikšto ir konfirmacijos apeigas atliko abu kunigai.
Po konfirmacijos Agnė Baltušytė ir Gabija Dimšaitė pirmą kartą savo gyvenime priėmė Viešpaties Vakarienės sakramentą, kartu su bendruomenės nariais išpažino savąjį tikėjimą. Augustę, Gabiją ir Agnę jų ypatinga proga sveikino artimieji, draugai, parapijos vardu žodį tarė seniūnė Irena Skiauterytė ir parapijos seniūnų valdybos pirmininkas krt. Petras Romualdas Puodžiūnas, o parapijiečiai pagiedojo tradicinę giesmę „Sveikiname Jus širdingai".
Po pamaldų prie bažnyčios sustojome tradicinei bendrai nuotraukai.

Nuoširdžiai miela, kad šie jauni žmonės žengė svarbų savo gyvenimui ir tikėjimui žingsnį.

Sigita Audickienė

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas