Palmyra Griciūnienė

Jau 9–tus metus iš eilės Panevėžio reformatai vykstame į Papilį į Kapų šventę prie pastatyto didingo kovotojams už Lietuvos laisvę monumento. Šie metai – ne išimtis, tik vykstančių skaičių pakoregavo ilgalaikiai karščiai ir sveikata. Taigi, rugpjūčio 11-ą grupelė parapijiečių išvykome į Biržų kraštą. Pamaldas žuvusiems partizanams atminti laikė Biržų klebonas LERB Konsistorijos viceprezidentas kun.Rimas Mikalauskas, giedojo Papilio bažnyčios vargonininkė Vigilija Macienė ir Edita Landsbergienė. Prie paminklo padėjome gėlių, sustojome tradicinei bendrai nuotraukai.

Po šių pamaldų apsilankėme ir Kubilių kapinėse vyksiančioje Kapinių šventę. Čia sutikome ir daugiau mūsų parapijiečių, kurių artimieji ilsisi šiose kapinėse. Vasaros lietus gaivino žemę, bet susirinkusieji, išklausę kun. Rimo Mikalausko pamokslą, malda, giesme pagerbė išėjusius amžinybėn savo mielus artimuosius.

Kadangi tuo pat metu Papilyje vyko Kraštiečių šventė, tai ir mes prisijungėme prie šventės renginių.  Įspūdingiausias renginys  – Reformatų bažnyčioje Papilio Kultūros centro moterų kvarteto Rovėjūnės, vadovaujamo Vigilijos Macienės, koncertas.

Kun. Rimas Mikalauskas koncertą pradėjo Malda. Visą valandą klausėmės nuostabių psalmių, giesmių, dainų, eilėraščių posmų. Bažnyčioje buvo nemažai papiliečių ir jų svečių, atvykusių į Kraštiečių susitikimą. Malonu buvo matyti Biržų rajono merą Voldemarą Valkiūną tiek koncerte, tiek Kubilių kapinėse bei kituose renginiuose. Esame dėkingi šių renginių organizatoriams už pakylėtas akimirkas.

Sekmadienį rinkomės į pamaldas bažnyčioje, kurias laikė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas. Dievo Žodžio klausymu, giesmėmis šlovinome Viešpatį, klausėmės kunigo pamokslo, kuris dar ir dar kartą vertė susimąstyti apie Dievo ir žmogaus santykį.

Nuoširdžias dviejų dienų akimirkas baigėme agapėje. Dievui padedant dar šią vasarą turėtume susitikti Kapinių šventėje Šilaičiuose, pamaldose bažnyčioje ir, pagal galimybes, dalyvauti tradicinėje visos Lietuvos reformatų Kapinių šventėje Dubingiuose.

Nuotraukos straipsnio autorės:

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas