Rugpjūčio 26–ąją panevėžiečiai rinkosi į šiais metais paskutinę Kapinių šventę Šilaičiuose. Susirinko nemažas būrelis parapijiečių. Prieš pamaldas ne vienas aplankė savo artimųjų kapus, padėjo gėlių, o vėliau pamaldų metu Maldoje prisiminė savo mielus artimuosius, kurių kūnai ilsisi šiose ar įvairiose kitose kapinėse. Kapinių šventės pamaldas laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Kunigo pamokslas vertė susimąstyti apie šio gyvenimo trapumą ir palaimą amžinybėje, apie Kristaus mokymo tiesas. Kunigas akcentavo, kad prisimindami savo iškeliavusius artimuosius nepamirštume svarbiausiojo – kaip Šv. Raštas įspėja Jn 12,43: „Deja, žmonių pagarbą jie brangino labiau už Dievo garbę.Tai yra tikėjimo esmė. Nenusisukti nuo Dievo dėl žmogaus. Bet žmogų pasukti link Dievo, – sakė kunigas.

Po pamaldų, įsiamžinę tradicinei nuotraukai, vykome į bažnyčią, kurioje 14 val. prasidėjo sekmadienio pamaldos su Viešpaties Vakariene. Kunigas pasidžiaugė, kad dauguma susirinkusiųjų į bažnyčią dalyvavo ir Kapinių šventėje Šilaičiuose. Giesmėmis, Dievo Žodžiu šlovino Viešpatį, klausė įdomaus kunigo pamokslo apie tai, kaip svarbu suprasti Švento Rašto aiškinimą šių dienų Bažnyčioje pamaldų metu. Buvo kalbama apie vyrų ir moterų aprangą, galvos apdangalus bei tikėjimo tiesas.

Paskelbdamas įvairius parapijai svarbius skelbimus, kunigas pakvietė visus dalyvauti tradicinėje visos Lietuvos reformatų Kapinių šventėje Dubingiuose, kuri įvyks rugsėjo 8 dieną 11 val., šeštadienį. Šventė yra skirta prisiminti kunigaikščius Radvilas ir kitus reformatus, palaidotus buvusios Dubingių bažnyčios vietoje ar ir tuos kurie iškeliavo Viešpaties Amžinybėn kitose vietose.

Nemažai parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje.

Po pamaldų dar nesiskirstėme į namus. Susirinkusiųjų vardu pasveikinome ilgametę parapijos narę, Garbės seniūnę, prieš daugiau nė 25 metus vieną iš parapijos suburėjų – Marytę Naktinienę, rugpjūčio 1 dieną atšventusią garbingą 90–ties metų sukaktį. Pagiedojome Jai giesmę Sveikiname Jus širdingai, padėkos žodį tarė pati Jubiliatė.

Po pamaldų Agapėje klausėmės Marytės prisiminimų, tarėmės dėl kelionės į Dubingius, vaišinomės skaniu Jubiliatės tortu. Džiaugėmės, kad Dievo vedami, šiandien galėjome būti su tikėjimo broliais ir sesėmis abiejose pamaldose.

 

Palmyra Griciūnienė

Nuotraukos autorės 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas