Emilis Valkiūnas

Gegužės 26-osios rytas prasidėjo išvyka į Kristaus Karaliaus kapinių Kapų šventę. Gal žvarbokas pavasario vėjas ar kitos priežastys sutrukdė daugumai parapijiečių atvykti į kapines, tačiau patys ištvermingiausi ir tie, kurių artimųjų kūnai atgulė šiose kapinėse, į šventę atvyko.

Kapinių šventės pamaldas laikė vicesuperintendentas, parapijos administratorius kun. Raimondas Stankevičius, vargonavo parapijos vargonininkė Bronislava Simonaitienė. Susirinkusieji klausėsi Dievo Žodžio, kunigo pamokslo, kuris vertė ne vieną susimąstyti apie savo gyvenimą ir amžinybę, apie tuos žmones, kurių kūnai yra atgulę šiose kapinėse. Giesmėmis šlovinome Viešpatį. Keletas parapijiečių maldoje minėjo savo artimuosius, kuriems dėkojo, kad jie kiekvienas savaip mylėjo mus, davė mums žemišką gyvenimą, mokė gyvenimo ir tikėjimo tiesų. Mes dėkingi jiems jau vien už tai, kad jie buvo. Po pamaldų dar ne vienas aplankė artimųjų kapelius, o vėliau rinkomės į bažnyčią, į choro repeticiją, kiti gėlėmis papuošė krikštynoms presbiteriją ir Dievo stalą Viešpaties Vakarienės šventimui. Tėveliai, krikšto tėveliai, mažoji Augustė ir kiti artimieji bei parapijiečiai susikaupė Krikšto liturgijai.

Kun. Raimondas Stankevičius visiems priminė Dešimt Dievo įsakymų, kalbėjo apie Krikštą, kuris yra vienas nuostabiausių ir dieviškiausių Kristaus įsteigtų sakramentų. Šis sakramentas -  tai paties Kristaus nurodymas, duotas mokiniams po Prisikėlimo. Kristus sakė: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios (Mt 28,18-19). Taigi šiandien buvo pakrikštyta nauja krikščionių Bažnyčios narė, mergaitė Augustė, dar labai maža, tačiau jai buvo suteiktas Krikštas – Šventosios Dvasios malonė, ir šis maža mergaitė tapo nauja Bažnyčios nare, nauja krikščione.

Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt. P. R. Puodžiūnas viso surinkimo vardu nuoširdžiai pasveikino Augustę, tėvelius ir krikšto tėvelius su šia jiems ir mums visiems džiugia švente. Mažylė ypač džiaugėsi gauta minkšta dovanėle - žaisliuku. Kun. R. Stankevičius tėveliams įteikė  reformatų Tikėjimo išpažinimo knygą - Heidelbergo katekizmą.

Po Krikšto šventėme Viešpaties Vakarienę.

Šventės pabaigoje dar susirinkome agapėje žemiškai draugystei, maloniai dalinomės įspūdžiais, vaišinomės Augustės močiutės skanėstais, pačių padarytais įvairiais sumuštiniais, gėrėme kavą ir arbatą.

Kiekvienas susitikimas Dievo namuose mus padaro geresniais, susimąstome apie šio laikino gyvenimo trapumą, o bendrystė visada duoda teigiamas emocijas.

 

Palmyros Griciūnienės nuotraukos