Laurynas Jankevičius

Vasario 3-oji diena neeilinė diena – turėjome ne tik krikščioniškos vaikų vasaros stovyklos „Nemradas“ vadovų susirinkimą, bet ir ekumeninį renginį „Krikščionių vienybė - misija įmanoma?“, kuris prasidėjo Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje.

Ekumeninėje dienoje be mūsų, evangelikų reformatų, atstovavusių visą protestantiškąjį krikščionybės sparną, dalyvavo Romos katalikai, kurių dauguma buvo iš vienuoliškos Tiberiados bendruomenės, bei ortodoksai. Ekumeninė diena, kaip jau minėta, prasidėjo Vilniaus ev. ref. bažnyčioje, visi iki vieno prisistatėme, pasisveikinome. Vilniaus bažnyčios parapijietis Giedrius Vaitiekūnas trumpai papasakojo apie tai kas yra Reformacija, kaip ji prasidėjo, apie jos sklaidą Lietuvoje, pagrindines istorines reformatų asmenybes, bei perskaitė pirmąjį Heidelbergo katekizmo klausimą ir atsakymą, visiems susirinkusiems paaiškino mūsų tikėjimo pagrindą. Pabaigoje, jaunimo Draugijos „Radvila“ jaunimas su priešakyje gitara grojusiu Augustinu Skeberdžiu bei nuostabiu balsu pasižyminčia Mirga Liekyte sugiedojo kitos draugijos narės Vilgailės Striužaitės sukurtą giesmę „Iš Meilės“.

 

 

Ekumeninis renginys tuo nesibaigė, dauguma dalyvių keliavo į ortodoksų cerkvę bei Romos katalikų bažnyčią. Deja, mes visame renginyje dalyvauti negalėjome, kadangi turėjome mums ne ką mažiau svarbų darbą – pradėti ruoštis 25-ąjai Nemunėlio Radviliškyje vyksiančioje krikščioniškai vaikų vasaros stovyklai „Nemradas“. Tiesa, 18 val., po susirinkimo, dalis mūsų prisijungė prie ekumeninės dienos uždarymo – maldos vakaro, kur visi krikščionys kartu giedojo, meldėsi bei kitaip šlovino Viešpatį Dievą.

Stovyklos vadovų susirinkimas, kaip visuomet, prasidėjo malda ir giesme. Po to sekė kun. Frank‘o van Dalen‘o su žmona Emily teologinės stovyklos dalies pristatymas. Šiemet teologinė stovyklos tema – Evangelija pagal Joną.

Prieš kibdami į administracinius, organizacinius bei ūkinius stovyklos klausimus, tradiciškai, pietums turėjome picų bei torto. Jo turėjome ne šiaip sau – juo pasveikinome net tris gimtadienius visai neseniai šventusius mūsų narius, tai Emily van Dalen, Dominykas Šukys bei Mirga Liekytė.

Po šios malonios atokvėpio valandėlės vėl kibome į darbus. Aptarėme bei pakoregavome dienotvarkę, pradėjome planuoti stovykloje vyksiančius renginius, būrelius, pasiskirstėme kas už juos bus atsakingi. Pristatėme galimas idėjas, iš kurių labiausiai išsiskyrė Gertrūdos Šernaitės pristatyta idėja apie tęstinius būrelius.

Susirinkimą užbaigėme kaip ir buvome pradėję – su malda ir giesme.

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas