Amerikos jungtinės reformatų presbiterionų Bažnyčios kvietimu 2014 metų birželio 6 – 14 dienomis Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentas kun. Rimas Mikalauskas, atstovaudamas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčiai, buvo išvykęs į Jungtines Amerikos Valstijas ir lankė šios Bažnyčios parapijas, dalyvavo Sinodo suvažiavime.

Amerikos jungtinė reformatų presbiterionų Bažnyčia (AJRPB) – viena iš nedidelių, bet seniausių reformatų ir presbiterionų Bažnyčių ir yra koncentruota daugiausia vienoje geografinėje teritorijoje – Pietų ir Šiaurės Karolinos valstijose, tačiau jos parapijų yra visoje JAV bei Kanadoje. Bažnyčia jungia apie 40 000 tikinčiųjų, tvirtai laikosi Reformatų konfesinių raštų – presbiterionų Westminsterio išpažinimo knygos bei Didžiojo ir Mažojo katekizmų. Bažnyčia pasižymi aktyvia misijine veikla ir visuomeniniu bei teologiniu konservatyvumu, gyvu tikėjimu. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija priėmė sprendimą pakviesti į Lietuvą AJRPB dvasininką bendrai ilgalaikei dvasinei tarnystei. Šiuo tikslu į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą atvyksta svečias kunigas Frank Van Dalen. Šios Bažnyčios kelių delegacijų vizitai numatyti Lietuvoje šių metų rugsėjo ir spalio mėnesio pabaigoje.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas