2014 m. liepos 1d. Vilniuje privačiai viešėjo Lichtenšteino evangelikų Bažnyčios vyresniųjų tarybos pirmininko pavaduotojas Fritz Erb su žmona Rosmarie. Šia proga svečiai susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovais ir aptarė tolesnius partnerystės reikalus. Susitikime iš Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios pusės dalyvavo kun. Rimas Mikalauskas, Konsistorijos Prezidentas kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas ir kurt. Renata Bareikienė.


Susitikime buvo pasidalinta naujienomis apie pokyčius, senus ir naujus iššūkius Bažnyčiai Lietuvoje ir Lichtenšteine. Svečiai minėjo, jog Lichtenšteino evangelikų bendruomenė nori toliau remti Lietuvos reformatų misiją. Sutarta, jog parama veiksminga tuomet, kai aukotojai patys įsitraukia į misiją, ja domisi asmeniškai. Sykiu, svečiai buvo paklausti, kaip ir kuo Lietuvos evangelikai galėtų prisidėti prie krikščioniškos tarnystės Lichtenšteine. Šį klausimą svečiai perduos grįžę namo savo bendruomenei. Yra skirtingų Dievo dovanų ir jomis esame pašaukti dalintis...

Lichtenšteino kunigaikštystė yra, kaip ir Lietuva, katalikiškas kraštas. Protestantai (t. sk. ir didžioji dauguma – evangelikai reformatai) į Lichtenšteiną ėmė ženkliai keltis XIX amžiuje, kuomet šalies valdovas – kunigaikštis pakvietė šveicarus verslininkus investuoti į kunigaikštystės ekonomiką, prasidėjo fabrikų statybos. Nuo tada ir pradėjo oficialiai veikti pirmutinė evangelikų bendruomenė šioje kunigaikštystėje. Šiuo metu Lichtenšteine gyvuoja dvi protestantų bendruomenės: didesnė – reformatų ir mažesnė – liuteronų.
​Nors evangelikų reformatų bendruomenė nėra didelė, tačiau domisi ir siekia pagelbėti giminingoms Bažnyčioms kitose šalyse. Lietuvoje ilgą laiką talkinusio kun. Erhard Misches iš Vokietijos iniciatyva Lichtenšteino reformatų bendruomenė užmezgė santykius su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia Lietuvoje. Lichtenšteino evangelikai finansiškai ne kartą parėmė Medeikių vaikų namus, juose vykdomą dvasinį darbą. Jų aukų dėka didele dalimi išlaikoma vaikų namų kapeliono tarnystė, taip pat yra prisidėję paremiant automobilio, skirto dvasininkų tarnystei, įsigijimą, Bažnyčios spaudos leidybą.

Lietuvoje ne kartą lankėsi šios bendruomenės atstovai, kunigai. Lichtenšteine buvo apsilankęs Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento pareigas ėjęs kun. Rimas Mikalauskas. Paskutinį kartą Lichtenšteino sostinėje Vaduce įsikūrusią evangelikų Bažnyčią 2011 metais oficialiai aplankė Lietuvos ev. ref. Konsistorijos prezidentas šviesios atminties kurt. dr. Mykolas Mikalajūnas, kuomet buvo minimos šios bendruomenės 130-sios veiklos metinės.


InfoRef.lt

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas