Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia jau daugiau nei 25 metus bendradarbiauja su Lipės žemės evangelikų reformatų Bažnyčia. Vienas svarbiausių šios partnerystės įvykių yra trišalės – Vokietijos Lipės žemės evangelikų reformatų, Lenkijos evangelikų reformatų ir Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčių – konsultacijos. Jos vyksta kas dveji metai, o konsultacijų šeimininkai keičiasi. 2013 metais jos vyko Vilniuje, Lietuvoje. Šiemet – Lipėje, šios Bažnyčios Sommerwinkel konferencijų centre, Detmolde. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vadovybė nutarė į šių metų rugsėjo 10–13 dienomis vykusias konsultacijas pasiųsti 3 asmenų delegaciją: vicesuperintendentą kun. Rimą Mikalauską, seniorato kanclerę Vitą Ickę ir Krikščioniškojo darželio Vilniuje direktorę Džiuljetą Stankevičienę. Dėl susiklosčiusių svarbių darbo aplinkybių vaikų darželio direktorę teko pakeisti Medeikių vaikų namų „Vaiko užuovėja" direktorei Daivai Janonienei. Lenkijos evangelikų reformatų Bažnyčiai atstovavo šios Bažnyčios vadovas vyskupas kun. Marekas Izdebskis, Sinodo direktorė Ewa Južwiak, Konsistorijos narys kun. Krzysztofas Goralas bei Sinodo bibliotekos-archyvo darbuotojas Krzysztofas Bandola-Skierskis.

Ketvirtadienio vakare atvykusius svečius iš Lietuvos ir Lenkijos pasveikino Lipės Bažnyčios generalinis superintendentas kun. Dietmaras Arendsas bei šios Bažnyčios atstovai: Sinodo direktorius kun. Michaelis Stadermannas ir atsakinga už tarptautinius ryšius kunigė Kornelia Schauf, Lipės–Lietuvos komiteto pirmininkas kun. Frankas Eriksmeieris, buvęs užsienio ryšių koordinatorius kunigas emeritas Miroslavas Danys ir kiti šios Bažnyčios tarnautojai.

Konsultacijų moto bei temą iš Šventojo Rašto pasiūlė šeimininkai: 31-os psalmės 9 eilutę Tu neatidavei manęs priešui į nagus, bet išvedei į laisvę.

Pirmos dienos konsultacijų darbą penktadienio ryte pradėjo kun. Kornelia ryto malda bei minėto Šv. Rašto homilija. Po to susitikimo dalyviai pasidalijo savo mintimis, kas reikšmingo įvykę kiekvienos šalies Bažnyčioje, kur pastebimas Dievo veikimas ją išvaduojant nuo pasaulio suspaudimo. Susitikimo nuotaiką lėmė aktualus Europoje emigrantų klausimas. Lietuvos delegacijos atstovų istorinės įžvalgos apie Antrojo pasaulinio karo emigraciją bei likusius partizaninio karo kovotojus ir taikius gyventojus, deportacijas sulaukė didelio susidomėjimo. Po pietų konsultacijų dalyviai išvyko į Detmolde veikiantį pabėgėlių centrą. Jis įrengtas tik pernai nustojusioje veikti Britanijos karo pajėgų bazėje. Šiame centre aktyviai veikia daug visuomeninių organizacijų bei įvairių konfesijų krikščionys kartu su keliomis Detmoldo musulmonų bendrijomis. Visiems gilų įspūdį paliko tiek nelaimės mastas, privertęs žmones palikti viską ir bėgti svetur, tiek Vokietijos visuomenės, ypač savanorių, organizuotumas, nuoširdumas priimant nelaimės ištiktuosius. Konsultacijų dalyviai pasidalijo savo Bažnyčių gyvenimo aktualijomis, susipažino su Vokietijos evangelikų reformatų Bažnyčios Lipėje misija. Radome daug panašių patirties sąsajų: tuštėjančios bažnyčios kaimo vietovėse, jaunimo tarnystė Bažnyčioje. Įspūdį paliko kaimo parapijos bažnyčia, kuri buvo pritaikyta labai sumažėjusiai bendruomenei pamaldoms, o didžiąją bažnyčios patalpų dalį užima ekspozicija, skirta įvairių grupių ekskursijoms per vaizdines priemones, tam tikrus fizikopsichologinius pavyzdžius skelbti Evangeliją netikintiems ar nuo Dievo atitolusiems žmonėms. Konsultacijų dalyviai lankėsi Lages mieste, kur evangelikų reformatų parapija vykdo socialinį projektą – suteikia žmonėms galimybę susirinkti savo parapijos namuose – „bažnyčios kavinėje" , kurioje vedami sielovadiniai pokalbiai, veikia kelių valandų vaikų darželis. Vėliau konsultacijų dalyviai tame pačiame mieste buvo pakviesti dalyvauti jaunimo vakaro pamaldose. Jos labai priminė mums Lietuvoje pažįstamų laisvųjų bažnyčių pamaldų tvarką, kur grojama šiuolaikinės estradinės muzikos instrumentais. Kitą konsultacijų dieną buvo paliestos Eucharistinių pamaldų bei Komunijos išdalijimo klausimai. Sekmadienį visi konsultacijų dalyviai kartu meldėsi pamaldose su Viešpaties Vakariene vienoje seniausių Lipės bažnyčių Kirchedorte. Ši gotikinė bažnyčia statyta apie 1200 metus, joje yra išlikusių senų, ikireformacinių freskų, kuriose vaizduojamos ne kokios nors būtybės, bet krikščioniškieji simboliai.

Konsultacijos užbaigtos ekumeninėmis pamaldomis sekmadienio vakare po atvirtu dangumi prie garsiosios Lipės kalnų koplyčios, minint šio krašto pirmuosius krikščionis, kurie pirmąją misiją čia įkūrė apie 800 metus po Kristaus. Po pamaldų visi buvo pakviesti į priėmimą netoliese veikiančiame restorane. Priėmime dalyvavo Lipės žemės valdžios atstovai, evangelikų reformatų, liuteronų ir R. katalikų Bažnyčių vadovai. Čia buvo taip pat pristatyti ir pasveikinti konsultacijų dalyviai iš Lietuvos ir Lenkijos. Priėmime dalyvavo Lietuvos evangelikams gerai pažįstami Lipės žemės Bažnyčios vadovai: buvęs generalinis superintendentas kun. Gerritas Noltensmeieris ir buvęs tų metų Sinodo direktorius ponas M. Boche.

Konsultacijų dalyviai sutarė, jog kitos trijų šalių evangelikų reformatų Bažnyčių atstovų konsultacijos planuojamos ne po dvejų, bet po trejų metų. Buvo atsižvelgta į tai, jog atskirose šalyse 2016–2017 metais numatoma įvairių vizitų, todėl tikslinga visų trijų šalių konsultacijas perkelti į 2018 metus.

Per laikotarpį nuo paskutinių konsultacijų Vilniuje Lipės žemės Bažnyčioje buvo įvykdyta administracinė reforma. Iš 7 evangelikų reformatų ir 1 evangelikų liuteronų distriktų beliko 4 reformatų ir 1 liuteronų distriktas. Nebeliko Detmoldo distrikto, kuris buvo sujungtas su gretimu ir tapo Šiaurės distriktu. Skaitytojams primintina, jog formaliai 1992 metais Detmolde buvo pasirašyta Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su Detmoldo evangelikų reformatų distriktu. Šią sutartį pasirašė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios atstovai: p. Algimantas Kvedaravičius, kunigas diakonas Julius Norvila ir p. Erna Frankaitė–Zubriakova. Nors ji buvo pasirašyta su Detmoldo distriktu, faktiškai bendradarbiavimas vyko aukščiausiu Bažnyčių lygmeniu. Dėl susidariusios naujos padėties iškilo būtinybė vėl persvarstyti bendradarbiavimo ir partnerystės galimybes ir, jas suderinus, pasirašyti naują susitarimą. Manoma, jog šis susitarimas turėtų būti pasirašytas tarp aukščiausių Bažnyčių institucijų ir jų vadovų. Numatoma, jog tam tikslui 2016 metų balandį Lietuvoje apsilankys Lipės žemės Bažnyčios naujasis vadovas generalinis superintendentas kun. D. Arendsas, kun. K. Schauf ir kun. Frankas Eriksmeieris, atsakingas asmuo už ryšius su Lietuvos evangelikais.

Vicesuperintendentas kun. R. Mikalauskas

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas