Balandžio 24-27 dienomis Lietuvoje darbiniu vizitu viešėjo Lippes Bažnyčios delegacija, vadovaujama šios Bažnyčios generalinio superintendento kun.Dietmar'o Arends'o. Su juo į Lietuvą atvyko šios Bažnyčios užsienio ryšių koordinatorė kun.Kornelija Schauf ir ryšių su Lietuva komiteto pirmininkas kun.Frankas Eriksmeier.

 

Svečiai susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos nariais, dvasininkais ir Sinodo kuratoriais, apsilankė ir susitiko su Vilniaus, Panevėžio, Biržų evangelikų reformatų parapijų vadovybėmis, aplankė Nemunėlio Radviliškio, Papilio, Salamiesčio evangelikų reformatų bažnyčias. Kartu su Lietuvos evangelikų reformatų bažnytine vadovybe lankėsi Krikščioniškame vaikų darželyje, Vilniaus krikščionių gimnazijoje, domėjosi Evangelinio Biblijos Instituto veikla, vėliau susitiko su Bažnyčios Tikėjimo žodis dvasininkais. Biržų rajone apsilankė evangelikų reformatų įsteigtuose ir daugiau nei 10 metų veikiančiuose vaikų globos namuose Medeikiuose. Sugrįžę į Vilnių susitiko su Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu ir kitais liuteronų kunigais.

 

Svečiai iš Vokietijos su Lietuvos evangelikų reformatų generaliniu superintendentu kun.Tomu Šernu ir Konsistorijos nariais aptarė tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas, sutarė atnaujinti bendradarbiavimo susitarimą abiejų Bažnyčių lygiu. Svečiai pažymėjo, kad daugybė šių dienų iššūkių yra panašūs – bendra Europai prasta demografinė situacija kaimo vietovėse, gyventojų mažėjimas ir kt. Taip pat pastebėjo, kad sąlygos, kuriose gyvuoja evangelikų reformatų Bažnyčios Vokietijoje ir Lietuvoje ,yra labai skirtingos. Vokietijoje evangelikų Bažnyčia yra stipriau remiama ir bendradarbiauja su valstybe, nei jų bendratikiai Lietuvoje. Tačiau artimiausi ir aktualiausi iššūkiai panašūs tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje – Bažnyčios narių skaičius mažėja, visuomenė vis labiau pasaulėja.

Buvo pasikeista informacija apie planus pasitikti jubiliejinius 500-sius Reformacijos metus Vokietijoje ir Lietuvoje. Vokietijos atstovai dar kartą pakvietė aplankyti gegužės mėnesio pabaigoje Vokietijoje prasidėsiančią evangeliškų Bažnyčių šventę – Kirchentag'ą. Bažnyčių atstovai sutarė, jog bus paruošti bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo dokumentai, juos ratifikavus abiejų Bažnyčių Sinoduose, 2017 metais numatomas iškilmingas Sutarties patvirtinimas ir 25 metų bendradarbiavimo paminėjimas.

Priminsime, kad beveik prieš 25 metus buvo pasirašyta Lippes Bažnyčios bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų Bažnyčiomis. 1992 metais šią sutartį Lietuvos evangelikų reformatų vardu pasirašė Algimantas Kvedaravičius, diak.Julius Norvila ir Erna Frankaitė-Zubriakova.

InfoRef.LT