Kun. Rimas Mikalauskas
LK evangelikų vyr. kapelionas
 

Rugpjūčio 13-16 d. Taline vyko Baltijos regiono karių evangelikų kapelionų konferencija. Joje dalyvavo kapelionai iš Skandinavijos, Lenkijos, Vokietijos, Baltijos bei jose dislokuotų tarptautinių dalinių karių iš JAV, UK ir kt. šalių karo kapelionai evangelikai, tačiau buvo ir atstovų iš kitų krikščioniškų konfesijų: Romos katalikų ir stačiatikių (ortodoksų).

Konferencijos tema: Cyber security and chaplain's piligrim through time and sacral space in Tallinn (Kibernetinis saugumas ir kapeliono piligrimystė po Talino sakralinę erdvę). Konferencijoje buvo kalbama apie kibernetinį (skaitmeninį) saugumą, kapelionų tarnystę naujuose iššūkiuose kariuomenei. Pranešimuose apie kibernetinį saugumą ir po jų vykusiose diskusijose kapelionai labiau įsisąmonino, kad  šiuolaikiniame gyvenime saugumo grėsmės kyla ne tik sausumoje, ore, jūroje, bet ir kibernetinėje erdvėje. Pastarosios neriboja atstumas ir šia prasme kiekviena šalis ir net atskiros institucijos bei individualūs asmenys yra potencialioje grėsmėje. Ši grėsmė iš skaitmeninės erdvės laibai greit ir lengvai gali persikelti į geografinę, realią teritoriją, išplisti į kovos lauką sausumoje, ore ar jūroje. Estai tai patyrė 2007 metais, ir šiuo metu yra viena iš NATO šalių, kurioje kibernetinio saugumo standartai yra aukščiausi. Atsiradus kibernetiniam kovos laukui, išauga karo kapeliono vaidmuo, stiprinant šalies ir visuomenės saugumą. Pamaldos ir pranešimai buvo organizuojami įvairiuose Talino dvasiniuose liuteronų, stačiatikių ar metodistų bendruomenių centruose, tad konferencijos dalyviai susipažino su Estijos sostinės turtinga istorija bei nūdienos iššūkiais. Neformaliuose susitikimuose kapelionai pasidalino savo tarnystės patirtimi. Svetingas ir labai nuoširdus estų kapelionų organizuotas priėmimas paliko be galo šiltą įspūdį apie Estiją, jos sostinę. Stereotipinis šalto, lėto ir emociškai santūraus esto įvaizdis visiškai subyrėjo, susitikus gyvus, nuoširdžius, pajuokauti nevengiančius bei nuoširdžiai tikinčius krikščionis – estų karių kapelionus. Dauguma Estijos karo kapelionų priklauso evangelikų – liuteronų, baptistų, sekmininkų ir metodistų – konfesijoms, tačiau yra ir stačiatikių, kurie priklauso autokefalinei Estijos stačiatikių Bažnyčiai.

 
 
 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas