Kun. Rimas Mikalauskas
LK evangelikų vyr. kapelionas
 

Rugpjūčio 13-16 d. Taline vyko Baltijos regiono karių evangelikų kapelionų konferencija. Joje dalyvavo kapelionai iš Skandinavijos, Lenkijos, Vokietijos, Baltijos bei jose dislokuotų tarptautinių dalinių karių iš JAV, UK ir kt. šalių karo kapelionai evangelikai, tačiau buvo ir atstovų iš kitų krikščioniškų konfesijų: Romos katalikų ir stačiatikių (ortodoksų).

Konferencijos tema: Cyber security and chaplain's piligrim through time and sacral space in Tallinn (Kibernetinis saugumas ir kapeliono piligrimystė po Talino sakralinę erdvę). Konferencijoje buvo kalbama apie kibernetinį (skaitmeninį) saugumą, kapelionų tarnystę naujuose iššūkiuose kariuomenei. Pranešimuose apie kibernetinį saugumą ir po jų vykusiose diskusijose kapelionai labiau įsisąmonino, kad  šiuolaikiniame gyvenime saugumo grėsmės kyla ne tik sausumoje, ore, jūroje, bet ir kibernetinėje erdvėje. Pastarosios neriboja atstumas ir šia prasme kiekviena šalis ir net atskiros institucijos bei individualūs asmenys yra potencialioje grėsmėje. Ši grėsmė iš skaitmeninės erdvės laibai greit ir lengvai gali persikelti į geografinę, realią teritoriją, išplisti į kovos lauką sausumoje, ore ar jūroje. Estai tai patyrė 2007 metais, ir šiuo metu yra viena iš NATO šalių, kurioje kibernetinio saugumo standartai yra aukščiausi. Atsiradus kibernetiniam kovos laukui, išauga karo kapeliono vaidmuo, stiprinant šalies ir visuomenės saugumą. Pamaldos ir pranešimai buvo organizuojami įvairiuose Talino dvasiniuose liuteronų, stačiatikių ar metodistų bendruomenių centruose, tad konferencijos dalyviai susipažino su Estijos sostinės turtinga istorija bei nūdienos iššūkiais. Neformaliuose susitikimuose kapelionai pasidalino savo tarnystės patirtimi. Svetingas ir labai nuoširdus estų kapelionų organizuotas priėmimas paliko be galo šiltą įspūdį apie Estiją, jos sostinę. Stereotipinis šalto, lėto ir emociškai santūraus esto įvaizdis visiškai subyrėjo, susitikus gyvus, nuoširdžius, pajuokauti nevengiančius bei nuoširdžiai tikinčius krikščionis – estų karių kapelionus. Dauguma Estijos karo kapelionų priklauso evangelikų – liuteronų, baptistų, sekmininkų ir metodistų – konfesijoms, tačiau yra ir stačiatikių, kurie priklauso autokefalinei Estijos stačiatikių Bažnyčiai.