Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2021 vasario 27 d. posėdyje nusprendė pareikšti Bažnyčios poziciją dėl rengiamos ratifikuoti Stambulo konvencijos ir kreipiasi į Lietuvos respublikos prezidentą, Lietuvos respublikos Seimą ir visus šalies tikinčiuosius.

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos pozicija apie Europos Tarybos Konvencijos (Stambulo konvencija) dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimą:

Todėl, tuo metu, kai Seime bus svarstomas Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimas, kviečiame visus tikinčiuosius į visuotinį pasninką* ir maldą:

 
 
Konsistorijos prezidentas
kurat. Nerijus Krikščikas
Generalinis superintendentas
kun. Raimondas Stankevičius

 

 * - visuotinio pasninko konkrečios rekomendacijos bus paskelbtos po dvasininkų sesijos (konsultacijų).