Tik prasidėjus 2016-siems metams, sausio 9-ją, Bažnyčioje Tikėjimo Žodis įvyko atviras visuotinis susirinkimas – Sinodas. Jame svečių teisėmis buvo pakviesti dalyvauti ir Reformatų Bažnyčios atstovai. Sveikinimo žodį ir ateities galimo bendradarbiavimo viziją išsakė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas. Šiame susirinkime reformatams atstovavo ir Sinodo kuratorius Giedrius Vaitiekūnas bei Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Sinodas buvo pradėtas pastorių Tarybos pirmininko Ramūno Juknos įžanginiu žodžiu, Bažnyčios šlovintojų giesmėmis, vyr. pastoriaus Gabrieliaus Lukošiaus pamokslu bei maldomis.

 

Susirinkimui vadovauti išrinktas Sinodo pirmininkas ir sekretorė.
Vienas iš svarbiausių ir pagrindinių klausimų, labiausiai rūpinčių Tikėjimo Žodžio Bažnyčiai, – ateities Vizijos ir Misijos klausimas. Šiuo klausimu nutarta konsultuotis su visoje Lietuvoje esančiomis bendruomenėmis bei užsienio partneriais. O vizijos ir misijos klausimą nutarta atidėti svarstyti Sinode po metų.

Labai plačiai ir išsamiai buvo pristatytas kitas klausimas apie Bažnyčios medijas. Pristatyta laikraščio „Ganytojas" istorija, internetinė televizija evangelija.tv, bei atnaujintas internetinis portalas evangelija.lt. Padėkota apie 30-ties tarnautojų komandai ir 7-ių žmonių Medijų kolegijai, vadovaujamai pastorės Anželikos Krikštaponienės.

Dar vienas svarbus Sinodo klausimas- apie bendradarbiavimo galimybę su evangelikais reformatais. Šiuo klausimu savo mintis išsakė ir Sinodo svečias, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas
Santykiai tarp dviejų valstybių vystosi palaipsniui. Įvyksta vadovų vizitai. Pasakomos kalbos, išsakomi geri ketinimai. Aplankomi kultūros paminklai, Nežinomo Kareivio kapas, išreiškiama pagarba žuvusiems už laisvę, pasodinamas atminimo medis. Tai simboliniai ženklai. Žiniasklaida plačiai nušviečia šiuos simbolinius veiksmus. Tačiau tarp valstybių realiai niekas nepasikeičia. Kitokių vizitų metu įvyksta derybos, operatyvūs politiniai veiksmai, kuriuos seka susitarimai, tarptautinės sutartys. Tokiu atveju tarp valstybių įvyksta realūs praktiniai pasikeitimai. Tačiau paprastai viskas prasideda nuo „simbolikos", nuo įsipareigojimų gerbti vienas kitą, ir vėliau išsivysto iki praktinių sutarčių.

Tačiau tarp Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Tikėjimo Žodžio Bažnyčios viskas vyksta priešingai. Iš pradžių reformatams buvo pasiūlyti labai svarbūs praktiniai susitarimai – tapti Ekumeninio Biblijos Instituto dalininkais, kartu išleisti reformatiškos-presbiterioniškos teologijos katekizmą, su mūsų leidimu ir palaiminimu Vilniaus Krikščionių gimnazijoje vyksta tikėjimo mokymas pagal ev.reformatų programą, bendromis pastangomis įkurtas Krikščioniškas vaikų darželis. Taip pat netolimoje ateityje nusimato kiti bendradarbiavimą skatinantys projektai.
Aš jaučiu nerimą, kad šis daug žadantis ir Dievo palaimintas ekumeniškas „praktinis" bendravimas dėl žmogiškų klaidų gali nutrūkti, nes tarp mūsų bažnyčių nėra jokios "simbolinės" sutarties dėl draugiško bendradarbiavimo. Išleistas Naujasis Miesto katekizmas yra pakankamas teologinis pagrindas ekumeniniam susitarimui tarp abiejų evangelinių bažnyčių... - sakė kun. Tomas Šernas

Buvo diskutuojama galimybė sukurti bendrą darbo grupę, kuri išsamiau pasigilintų bendradarbiavimo galimybių ir poreikių klausimais, o darbo rezultatus pristatytų Sinoduose.

Sinode svarstyti klausimai dėl kai kurių bendruomenių pavadinimų keitimo, dėl bendrijos finansinio modelio kūrimo vizijos, svarstytas ir derintas renginių kalendorius.

Antroji Sinodo dalis buvo skirta „Foothill" bažnyčios Kalifornijoje (JAV) pastoriaus Chris Lewis seminarui „Kaip formuoti bendruomenės viziją ir misiją"
Pertraukų metu vyko nuoširdūs pokalbiai, diskusijos ne tik tarp Tikėjimo Žodžio bažnyčios narių, tačiau ir su svečiais iš Reformatų Bažnyčios.
Tik vėlų šeštadienio vakarą Sinodo dalyviai, klausytojai ir svečiai išsiskirstė po Lietuvą. Viso Sinodo metu buvo šlovinamas Dievas, Jo Žodis ir malda lydėjo kiekvieną pranešėjo kalbą.

InfoRef.lt

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
     8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas