2016 m. gegužės 3-ją Panevėžyje antrąjį kartą susirinko bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija. Pirmą kartą (2016.04.01.) susirinkusi komisija nusprendė ruošti teologinius dokumentus, kuriais remiantis būtų galima grįsti abiejų Bažnyčių susitarimus ekumeniniam bendradarbiavimui.

Bendra komisija gegužės 3-ją susirinko aptarti iš anksto numatytų ir svarstymui paruoštų teologinių klausimų. Posėdis truko nuo 13-tos iki 19-tos valandos, jame išsamiai aptarti šie klausimai: bendras sutarimas dėl Šventojo Rašto, dėl tikėjimo mokymo (doktrinos) apie tikrąjį tikinčiųjų išteisinimą, dėl Evangelijos esmės, dėl mokymo apie tikėjimą ir žmogaus nuopelnus, gerus darbus ir atpildą už juos, dėl mokymo apie šventąją Visuotinę Dievo Bažnyčią ir vienintelį Bažnyčios vadovą, dėl mokymo apie Sakramentus, dėl Krikšto ir Eucharistijos (Viešpaties Vakarienės) sakramentų, dėl karitatyvinės, vaikų ir jaunimo tarnysčių.

Bendrai paruoštas dokumento projektas “Evangelinių Bažnyčių sutarimas dėl mokymo pagrindų “. Dokumento preambulė nusako šio Sutarimo priėmimo kontekstą, aplinkybes, tikslus ir intencijas. Taip pat dokumente nurodyta, jog Sutarimas įsigalios tik tuomet, kai jį ratifikuos abiejų Bažnyčių Sinodai.

Komisija neturi tikslo suvienodinti Bažnyčių, tačiau siekia esminiuose teologiniuose klausimuose abipusio gero ir principinio sutarimo. Mūsų evangelinės bendrystės esmę nusako bendros komisijos gegužės 3-ją priimtas vienas iš susitarimo punktų:
“Bažnyčios vienybė slypi ne išorinėse ceremonijose ir apeigose, bet Visuotinio tikėjimo tiesoje ir vienovėje. Visuotinis tikėjimas mums perduotas ne per žmonių papročius, o per Šventąjį Raštą, kurio santrauka yra Apaštalų Tikėjimo išpažinimas.” ANTRASIS ŠVEICARIŠKASIS IŠPAŽINIMAS.1566 m. (ANTROJI HELVETIŠKOJI KONFESIJA)

Po kalbininkų redakcijos dokumento projektas “Evangelinių Bažnyčių sutarimas dėl mokymo pagrindų“ pasieks Sinodų narius abejose Bažnyčiose.

Bendra Tikėjimo Žodžio bendrijos ir Evangelikų reformatų Bažnyčios komisija

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas