Mieli parapijiečiai,

Mes ir visas pasaulis išgyvena izoliaciją, pasitraukimą nuo šeimų ir bendruomenių. Mūsų bendravimas vos rusena arba visai nutrūksta. Susitelkus į savo saugumą ir gerovę, mūsų širdyse gali kilti pagunda užmiršti kitą, egoistinis mąstymas verčia mus saugotis to, ką reikia branginti -  mūsų krikščionišką bendruomenę. Tačiau po vieną neatsilaikysime.

Šiuo atveju didžiausias gundymo smūgis būtinai yra nutaikytas į mūsų santykius su Dievu.  Jei šis bendravimas nutrūksta, dieviškas gyvenimas liaujasi veikęs mumyse. Palikti Kristų - toks gundymas gali aplankyti bet bet kada. Evangelijos pagal Joną 15 skyriuje nuo 1 iki 11 eilutės Jėzus apie 10 kartų kartoja žodžius: „pasilikite“, „jei nepasiliksite“, "Pasilikite Manyje, ir Aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, - taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje." (Jn 15, 4)

Jėzus žinojo, kad mokiniai ir mes būtinai būsime gundomi palikti Jį ir Jo Evangeliją todėl, kad mums būtų lengviau susivokti, Jėzus save apibūdina metaforomis: Aš esu gyvenimo duona; pasaulio šviesa; gerasis ganytojas; prisikėlimas ir gyvenimas;  Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas…

Tai apibūdina mūsų santykius su Kristumi. Pagundymas palikti Kristaus bendruomenę yra pirmasis žingsnis į kelio ir gyvenimo su Kristumi nutraukimą. Todėl po paraginimo pasilikti Jame, Jėzus kviečia savo mokinius mylėti vienas kitą ir neapleisti bendrystės: "Niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Jūs esate mano draugai, jei darote, ką jums įsakau." (Jn 15, 13-14)

Gavėnios laikotarpis  eina į pabaigą, artėja svarbiausia krikščioniška šventė Velykos. Švęskime Velykas nepalikę Kristaus ir Bažnyčios. Rūpinkitės vieni kitais, sekite maldų transliacijas,  būtinai neužmirškite aukojimo.

Pamaldos transliuojamos kiekvieną sekmadienį 11 val. Taip pat vakaro maldos valandėlė kasdien nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 20 val. Visa tai pasiekiama internetu, per facebook'ą ir bažnyčios puslapį. Negalintiems stebėti tiesiogiai, yra pasiekiami archyvai su įrašais. Čia nuorodos: 

ir        http://www.ref.lt

Kun.Tomas Šernas - Vilniaus ev. reformatų parapijos klebonas

Kurat. Giedrius Vaitiekūnas - Vilniaus parapijos Seniūnų Tarybos pirmininkas

Dvasininkai

Raimondas Stankevičius

8 655 43678

Tomas Šernas   

8 655 43678

Rimas Mikalauskas

8 686 66383

Frank van Dalen

8 616 01303

Holger Lahayne

8 686 60684

Vaidotas Ickys

8 691 21477

Dainius Jaudegis 

8 686 43344

Romas Pukys

8 650 50302


Sigita Veinzierl
   (ilgalaikėse atostogose)

Tomas Sakas  (akademinėse atostogose)         

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas