Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, minint kunigo Kristijono Donelaičio 300-tųjų gimimo metinių sukaktį bei LELB vyskupo Jono Viktoro Kalvano senj. 100-ąsias gimimo metines, š. m. birželio mėn. 7 d. (šeštadienį) 15.00 val. rengia Lietuvos evangeliškų bažnytinių chorų GIESMIŲ ŠVENTĘ - 2014.   Kiekvienas  choras atliks iš savo repertuaro pasirinktinai chorinį kūrinį ar giesmę, atitinkančią K. Donelaičio laikmetį ar atspindinčią to laikotarpio dvasią. Bus skaitomos ištraukos iš  K. Donelaičio raštų, o tarp skaitinių chorai giedos tą laikmetį bei dvasią atspindinčias giesmes. 

Jungtinio choro programoje girdėsime šias giesmes:  „Padangės giria“L.van Bethoveno,  „Pranaše didis“  žodžiai J.Neander,  mel. liaudies, harm. V. Storosta Vydūnas (1868 – 1953), „Gyvenimą pašlovintą“ iš M. Mažvydo – B. Vilento giesmyno „Krikščioniškos giesmės“, atlikimo variantą ir tekstą redagavo B. Skirsgilas 1997 m. 

Giesmių šventės organizacinis komitetas:

LEBMS valdybos pirmininkė Laura Matuzaitė-Kairienė

Vilniaus ev. liuteronų parapijos mišraus choro vadovė Asta Saldukienė

Vilniaus ev. liuteronų parapijos administratorius Gintaras Šiaudinis

 

Preliminari „GIESMIŲ ŠVENTĖS “ dienos programa 

11:00 - 11:30       Registracija – vadovai užregistruoja savo chorus bažnyčios prieangyje

11:30 - 13:00      Giesmių šventės generalinė repeticija

13:00 - 14:00      Pietūs (kiekvienam chorui pagal išduotus talonėlius registracijoje)

14:00 - 15:00      Pasiruošimas šventei

15:00 ŠVENTĖS PRADŽIA