Viktorija Liauškaitė

Jau tapo gražia tradicija Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje Vasario 16-tąją paminėti ir sutikti anksčiau – išvakarėse. Taigi, ir šiemet vasario 15-tosios vakare susirinkome į šventines pamaldas.

Pamaldas laikė ir šventinę Homiliją pasakė generalinis superintendentas kun.Tomas Šernas.

„Šiandien susirinkę į šias šventines pamaldas pagerbiame Vasario 16 – osios signatarus, kurie nepabijojo ir savo parašais iškovojo mums laisvę. Be tos dienos nebūtų šiandienos. Būkime dėkingi jiems, kurių dėka turime laisvę. Viešpatie, palaimink mus ir tuos žmones"- sakė kun.Tomas Šernas.

Vėliau pasisakė pamaldose dalyvavę svečiai. Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė, pasidžiaugė galėdama dalyvauti šiose pamaldose ir pabrėžė, jog Lietuvoje ev. reformatų paveldas turtingas, o jų istorija - tai mūsų valstybingumo dalis. p. D.Varnaitė Vilniaus ev. reformatų parapijai įteikė dovaną – istorinę Lietuvos vėliavą. Prie sveikinimų vasario 16 dienos proga prisidėjo ir Seimo nariai Antanas Vinkus ir Dovilė Šakalienė.

Pamaldose keletą giesmių pagiedojo Vilniaus reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Šventinę nuotaiką padėjo pajusti puikus Gražinos Petrauskaitės vargonavimas. Iškilmingos pamaldos baigtos giedamu Lietuvos himnu. Po jų neskubėjome skirstytis, bendravome Agapėje.

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas