Gegužės 17 dieną įvyko pirmasis naujos sudėties Vilniaus parapijos seniūnų tarybos posėdis. Tarybą dabar sudaro: dvasininkai kun. Raimondas Stankevičius ir gen. superintendentas kun. Tomas Šernas, pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas, nariai: Irena Ivaškienė, Aušrinė Čižikienė, Irena Petrylienė, Viktorija Liauškaitė, Austėja Nakienė, Simona Česnakaitė, Rasa Ylaitė. Posėdžiui pirmininkavo pirmininkas Giedrius Vaitiekūnas. Posėdį Dievo Žodžiu ir malda pradėjo Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius.

Giedrius Vaitiekūnas pakvietė dalyvaujančius posėdyje pasvarstyti, kaip suprantame parapijos kontekste mūsų stiprybė, grėsmės, silpnybės ir galimybės.

Naujosios sudėties tarybos posėdis vyko sklandžiai ir priimta nemažai sprendimų. Vasaros sezonas įsibėgėja ir nutarta, kaip ir ankstesniais metais, sezono metu budėti bažnyčioje, kuri yra nepamiršta, gausiai lankoma. Priimtas sprendimas, jog Kapinių šventė Liepynės kapinėse vyks birželio 16 d. (šeštadienis), o Dubingių kapinėse rugsėjo 8 d. (šeštadienis). Taip pat bendru sutarimu buvo palankiai sutiktas, kol kas žodinis, paklausimas iš Metodistų Bažnyčios dėl galimybės jiems pasinaudoti Reformatų bažnyčios pastatu Vilniuje pamaldoms sekmadieniais po pietų. Aptarti ir kiti Vilniaus parapijai svarbūs klausimai. Tiesa, keletas klausimų buvo atidėta kitam posėdžiui, kuris numatytas vasaros pabaigoje: Centro seniūnija vis dar neturi išsirinkusi seniūno, taip pat dar neapsispręsta dėl parapijos tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūros.

Naujoji parapijos taryba kviečia visus aktyviai veiklai ir visada laukia pasiūlymų, paskatinimų ar pastabų iš visų parapijiečių.

Posėdis baigtas Dievo Žodžiu ir Malda.

Viktorija Liauškaitė