Viktorija Liauškaitė

Spalio 31 dieną Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčioje vyko pamaldos, skirtos Reformacijos dienai paminėti. Po jų koncertavo ansamblis Draugiški projektai.

Pamaldos prasidėjo Reformacijos himnu Tvirčiausia apsaugos pilis, visi giedojo stovėdami, taip išreikšdami pagarbą. Pamaldas laikė gen. superintendentas kun. Tomas Šernas ir Vilniaus parapijos klebonas kun. Raimondas Stankevičius. Gausiai susirinkusius pasveikino Vilniaus evangelinės bažnyčios pastorius Darius Širvys, mintimis apie Reformaciją – ar Reformacija jau pasibaigė? pasidalino, pasiremdamas istorija iš Senojo Testamento apie teisėją Gideoną /Ts 6, 1-2,11-16, 25-27/, iš Kauno atvykęs reformatų Sinodo lektorius Dainius Jaudegis.

Parapijiečius ir svečius džiugino Vilniaus parapijos choras Giesmė, vadovaujamas vargonininkės Gražinos Petrauskaitės.

Po pamaldų bendravome Agapėje. Po kurio laiko, užpildžius laisvus bažnyčios suolus vilniečiams – pasauliečiams, prasidėjo koncertas, prieš kurį sveikinimo žodį susirinkusiems tarė LELB vyskupas kun. Mindaugas Sabutis, atskubėjęs po pamaldų Vilniaus liuteronų bažnyčioje.

Koncertas, skirtas Reformacijos dienai, buvo ilgai brandintas projektas – evangelinių bendruomenių iniciatyva paprašyta žymių lietuvių kompozitorių Vaclovo Augustino ir Gintauto Venislovo sukurti specialiai kūrinius Reformacijos Jubiliejui. Prie iniciatyvos prisijungė ir ją įgyvendino ansamblis Draugiški projektai, dirigentas Linas Balandis.

Amen. Taip tebūna! Amen! – V. Augustino (g. 1959 m.), pagal prancūzų kompozitoriaus, reformato, Jono Kalvino bendražygio Louis Bourgeois (1510–1559)  melodiją, žodžiai – iš liuteronų giesmyno Krikščioniškos giesmės 198 giesmė, parašytas kūrinys chorui su soliste. Premjeroje solo giedojo jauna latvių daininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė Monta Martinsone.

Kitas premjerinis kūrinys nuskambėjęs Vilniaus reformatų bažnyčioje buvo pedagogo, chorų dirigento, kompozitoriaus Ginatauto Venislovo (g. 1973 m.) Triump, triump! chorinis kūrinys – senąja tartimi giedami Dievo šlovinimo žodžiai. Kūriniui pasirinktais surinkimininkų tekstais atskleidžiamos amžinos tiesos, ypatingai pabrėžiamos protestantiškoje kultūroje, – rašoma skoningai išleistoje programėlėje, pristatant kūrinį klausytojams.  

Visos ansamblio Draugiški projektai atliktos giesmės yra sudėtingos, reikalaujančios įdėti daug triūso, koncerte skambėjo nepriekaištingai. Džiugu, kad Draugiški projektai, jau ne pirmą kartą koncertuojantis mūsų bažnyčioje, ir šįkart Reformacijos dienai skirtų kūrinių premjeroms pasirinko Vilniaus reformatų bažnyčią, kuri buvo sausakimša ir pavėlavus vietos reikėjo gerai paieškoti. Tarp atliekamų kūrinių tekstus apie tuos kūrinius skaitė poetė Elena Kaminskienė. Tai dar labiau padėjo publikai suprasti atliekamus kūrinius. Po koncerto ilgai netilo plojimai ir ovacijos, klausytojai atsistoję dėkojo atlikėjams ir premjerinių kūrinių autoriams.

  

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas