Bažnyčia išsilaiko iš tikinčiųjų aukų, todėl kviečiame aukoti Bažnyčiai pamaldų metu, maldos namuose esančiose aukų dėžutėse arba bankiniu pavedimu.
Taip pat galima paaukoti tikslinę auką (bankiniame pavedime reikėtų nurodyti, kam norite paaukoti).

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir jos parapijų įvairūs didieji poreikiai:

Vilniaus parapija:

 • Bažnyčios stogo apšiltinimas.
 • Bažnyčios lubų restauracija.
 • Bažnyčios sanitarinių mazgų remontas.
 • Bažnyčios istorijos ekspozicijos įrengimas.
 • Chorui „Giesmė“.
 • Mėnraščio „Vilniaus reformatų žiniios“ leidyba.
 • Sekmadieninė mokyklėlė.

Kauno parapija:

 • Atgauto bažnyčios pastato atkūrimas (techn. projektas, atnaujinimas, remontas).
 • Sekmadienio pamaldų vaikų tarnystė.
 • Jaunimo tarnystė.

Biržų parapija:

 • Vaikų kambario ir sanitarinių mazgų įrengimas Bažnyčioje.
 • Bažnyčios stogo remontas.
 • Papildomų šildymo priemonių įsigijimas.
 • Skautų veiklos tarnystė.
 • Sekmadieninės mokyklėlės tarnystė.
 • Tikybos mokymo mokyklose tarnystė.

Panevėžio parapija:

 • Bažnyčios statyba.

Kėdainių parapija:

 • Senosios klebonijos remontas, išlaikymas, kitų Bažnyčios pastatų tvarkyba.
 • Vargonų įsigijimas.
 • Vaikų dienos centro įkūrimas.

Švobiškio parapija:

 • Bažnyčios pastato stogo remontas.
 • Žaibolaidžio įrengimas.

Papilio parapija:

 • Bažnyčios sienų remontas.
 • Žaibolaidžio įrengimas.

Nemunėlio Radviliškio parapija:

 • Vargonų įsigijimas.

Sinodas:

 • Senjorato išlaikymas.
 • Dvasininkų tarnystė.
 • Diakoninė veikla.
 • Seminarų organizavimas.
 • Knygų leidyba.
 • Naujo giesmyno leidyba.
 • Jaunimo tarnystė.
 • Stovyklų organizavimas.
 • Autotransporto tarnautojams įsigijimas.
 • Interneto svetainės išlaikymas.
 • Krikščioniškas vaikų darželis Vilniuje.
 • Evangelinis Biblijos institutas.
 • Kiti poreikiai.

                            

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“ (2 Kor 9,7)

Rekvizitai paramai ir aukoms:

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594

Banko duomenys: Luminor Bank AB

Banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Info.Ref_LT 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys                        8 650 50302

        

Holger Lahayne                    8 686 60684
    

Tomas Sakas     
(akadem. atostogos)      
    8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas