Švobiškio ev. ref. bažnyčiaŠvobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

 Administratorius kun. Rimas Mikalauskas 

Tel.: +370 686 66383 

 

Pamaldos:

 

 

2019 m. liepos 13 d., šeštadienis,  13:00 val. 

Kapinių šventės pamaldos, kurių metų bažnytėlėje bus prisimenami mirusieji. Bus priimamos aukos bažnyčios remonto darbams užbaigti.  

  

Dėl proginių pamaldų ir kitų patarnavimų, prašome kreiptis į parapojos adrministratorių Biržuose tel. 8-450 35100 arba +370 686 66383

 

AKTUALU:

2018 05 06 parapijos sesijoje buvo išrinkta delegatu Jovita Balinskienė ir kandidatu-delegatu Odeta Rapkevičienė į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinį suvažiavimą 2019 06 22-23 Biržuose.  

 

Apie parapiją sapudoje: http://www.joniskelis.lt/2018/10/svobiskio-gyventojai-dziaugiasi-baznycios-pokyciais/

 

2017 05 07 po pamaldų įvykusioje parpaijos sesijoje buvo išrinkti į Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo eilinį suvažiavimą 2017 06 24-25 nuo Švobiškio evangelikų reformatų parapijos delegate Odeta Rapkevičienė  ir kandidate-delegate  Vida Arlauskienė .  

Parapijos vyresnieji (seniūnų valdyba): Parapijos sesijos (2013 m. vasario 16 ) metu buvo išrinkta naujai (2013-2018 m.) kadencijai Švobiškio ev. ref. parapijos Valdyba. Pirmame savo posėdyje (2013 II 16) valdyba pasiskirstė pareigomis: valdybos pirmininkas  Pranas Rauktys (mob.: +370 614 51123), pirmininko pavaduotoja Odeta Rapkevičienė, iždininkė Aldona Sabienė, valdybos narė (seniūnė)  Vilma Čabienė ir parapijos administratorius kun. kun. Rimas Mikalauskas  (mob.: +370 686 66383)

Švobiškio evangelikų reformatų parapijos istorija išsamiai aprašyta žurnale "Žiemgala" 2002/2,  Kazys Misius, Švobiškis žr.: http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_00.html


 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas