Artimiausias eilinis Konsistorijos posėdis: 2018 m. vasario 24 d. šeštadienį, Biržuose, Konsistorijos raštinėje, pradžia - 10:45 val. 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo suvažiavime Biržuose (2016 06 24-26) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2016-2019 metų kadencijai:

  1. Nerijus Krikščikas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Vilnius)   +37068563795
  2. Kun. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Biržai)  +370 686 66383
  3. Kun. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)  +37065543677

  4. Kun. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius,  narys (Vilnius)  +370 655 43678

  5. Kun. Sigita Veinzierl dvasinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai) +370 681 66661
  6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)   +370 685 66756
  7. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius,  narys (Panevėžys)   +370 610 04399
  8. Holger Lahayne, pasaulietinis Sinodo kuratorius, narys (Šiauliai) +370 686 60684

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo neeiliniame suvažiavime Vilniuje (2013 03 23) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2013-2016 metų kadencijai:

1. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Panevėžys)   +370 610 04399

2. Kun. Raimondas Stankevičius, dvasinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Vilnius)  +370 655 43678

3. Kun. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)  +37065543677

4. Kun. Rimas Mikalauskas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Biržai)  +370 686 66383

5. Kun. Tomas Sakas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Klaipėda)  +370 678 72960

6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)   +370 685 66756

7. Dr. Jonas Albertas Naktinis, narys (Papilys, Biržų r.)

8. Nerijus Krikščikas, narys  (Vilnius)   +37068563795


 

Kaip įprasta eilinis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis įvyko Biržuose, praėjusį savaitgalį, kovo 25 dieną, Biržų evangelikų reformatų parapijos namuose, Konsistorijos salėje.  Posėdyje dalyvavo visi Konsistorijos nariai, jam pirmininkavo Konsistorijos prezidentas kurt. Nerijus Krikščikas. Viešnios teisėmis, svarstant vaikų namų „Vaiko užuovėja“ klausimą dalyvavo šių vaikų namų direktorė Daiva Janonienė.

Skaityti daugiau...

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija priėmė sprendimą šaukti Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo neeilinį suvažiavimą 2016 metų lapkričio 12 dieną 11 val. Biržuose. Priežastis - suaktyvėję teisiniai procesai, susiję su 2011 metais iššvaistytu bažnytiniu turtu Vilniuje. Jie tęsiasi jau penkerius metus, minėtam turtui galioja Teismo ir Prokuratūros uždėti turto areštai. Nuostolius patiria tiek Bažnyčia, tiek turtą įsigiję asmenys. Bažnytinė vadovybė buvo atvira galimybėms taikiai spręsti konfliktą su asmenimis, patekusiais į aferistų pinkles ir įsigijusiems pavogtą turtą.

Skaityti daugiau...

Rugsėjo 24 d. ryte  Biržuose į pirmąjį eilinį posėdį susirinko naujos 2016-2019 metų kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų konsistorija, vadovaujama prezidento kurt. Nerijaus Krikščiko. Posėdyje dalyvavo visi pasaulietiniai nariai: kurt. Petras Romualdas Puodžiūnas, kurt. Danguolė Kairienė ir kurt. Holger Lahayne bei dvasininkai nariai - gen. sup. kun.Tomas Šernas, kun. Raimondas Stankevičius ir konsistorijos viceprezidentas kun. Rimas Mikalauskas. Nedalyvavo Nem. Radviliškio ev. ref. parapijos administratorė kun. Sigita Veinzierl. Be konsistorijos narių posėdyje dar dalyvavo  senjorato kanclerė Vita Ickė (posėdžio sekretorė), bei - viešnių teisėmis - Sinodo buhalterė Asta Striškienė, Vilniaus raštinės darbui kviečiama Vida Cupreva bei vaikų namų Medeikiuose direktorė Daiva Janonienė.

Skaityti daugiau...

Eilinis 19-tasis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis susirinko Biržuose, vasario 6d., pirmą kartą 2016-tais metais. Susitikime kaip įprasta buvo svarstomi Bažnyčiai aktualūs klausimai, priimti įvairūs sprendimai. Konsistorijos posėdžiuose pasisakymo teise gali dalyvauti visi Sinodo dvasininkai ir pasaulietiniai kuratoriai, tačiau pastarieji retai kada tokiomis savo teisėmis naudojasi. Numatoma, kad visiems dvasiniams ir pasaulietiniams kuratoriams bus išsiųsti asmeniniai pakvietimai dalyvauti posėdyje, kuris turėtų įvykti balandžio 16 d.

Skaityti daugiau...

Po vasaros pertraukos Biržuose 2014 m. rugsėjo 13 dieną į eilinį, šios kadencijos 10-tąjį, posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Po vasaros pertraukos susikaupė per dvidešimt spręstinų klausimų.

Skaityti daugiau...

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction