Bažnyčia - tikinčiųjų surinkimas. Dvasinis ir fizinis kūnas, kuris gyvena: maitinasi žemišku ir dangišku maistu. Kūnas, kuriam reikalinga pastogė, šiluma ir sąlygos augti. Kūnas, kuris gali būti sveikas ir sirgti. Kaip ir kiekvienas kūnas. Gali eiti Kristaus pašaukimo Keliu arba nuklysti nuo jo. Reikalingas Gerojo Ganytojo ir jo Žodžio tarnų - kunigų. Reikalingas stalų darbininkų (Apd 6,2-3) -diakonų ir išmintingų galvų vadovavimui-vyresniųjų. Reikalingas mokytojų-daktarų, kad įvairiuose gyvenimo iššūkiuose mokėtų ištirti, kas Dievo mokslas, o kas tik praeinanti žmogiška išmintis. Bažnyčia - Dievo tauta kelyje. Kaip laivas be įgudusios, drausmingos įgulos -  tik vaiduoklis, nešamas vėjų į pražūtį.

Dievo tauta - tarsi dieviškoji flotilė. Konkretūs jos surinkimai - regioniniai, nacionaliniai ar vietiniai- yra dieviškosios eskadros ir jų laivai. Su savo keleiviais ir įgulomis. Susidedančių iš įvairių pašaukimo tarnysčių konkretiems bendros kelionės tikslams įgyvendinti, pagal Kristaus pašaukimą. Šioje svetainės skiltyje galite susipažinti su evangelikų reformatų, kaip „dieviškosios flotilės" struktūra. Jos mažyte „laivele" yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia.

 

Kairėje šios svetainės pusėje yra skiltys, kuriose nuo viršaus rasite žinių apie evangelikus reformatus pasaulyje, kokia reformatų savivalda ir kas šiuo metu vykdo įvairias atsakingas vyresniųjų pareigas Lietuvoje, adresus ir kontaktinius duomenis, rekvizitus.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas