Liepos 26-ąją Vilniaus Arkikatedroje vargonų koncertu buvo prisimintas Nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas, reformatų Bažnyčios kuratorius Jokūbas Šernas. Tai aštuntasis Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamo ciklo Vox organi Cathedralis 2018 (Katedros vargonų balsas) koncertas.

Antruoju Vox organi Cathedralis koncertu birželio 14 d. buvo pagerbti Vasario 16-osios signatarai-tremtiniai: Kazimieras Bizauskas (NKVD suimtas, kalintas, 1941 m. sušaudytas), Petras Klimas (tremtinys, 1954 m. grįžo į Lietuvą), Donatas Malinauskas (tremtinys, tremtyje mirė 1942 m.), kun. Vladas Mironas (tremtinys, 1953 m. mirė kalėjime), Pranas Dovydaitis (tremtinys, 1942 m. sušaudytas) ir Aleksandras Stulginskis (tremtinys, 1956 m. grįžo į Lietuvą). Liepos 26-osios koncertas skirtas pirmam dar nepriklausomoje Lietuvoje mirusiam biržiečiui signatarui Jokūbui Šernui. Katedroje prieš koncertą buvo išdalintos skrajutės su išsamia signataro biografija. Tad visi klausę koncerto jau žinojo, kieno garbei šis koncertas, pabrėžiant, kad vargonuos signataro kraštietė, Vilniaus reformatų bažnyčios vargonininkė Gražina Petrauskaitė.

Koncertui Gražina pasirinko tris protestantų kompozitorių: barokinės muzikos kūrėjų, liuteronų kompozitorių, vargonininkų – danų kilmės Dietricho Buxtehude (~1637–1707 m.) ir vokiečių Johano Sebastiano Bacho (1685–1750 m.) bei Jokūbo Šerno bendraamžio, tuo pat metu studijavusio Peterburge estų romantiko, jų vargoninės muzikos tėvo, vieno pirmųjų estų liaudies dainų rinkėjo Peterio Südos (1883–1920) kūrinius.

Gražina Petrauskaitė gimusi Biržuose, kaip gabi mokinė buvo pasiųsta mokytis į Vilniaus Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Ją baigusi įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra vargonų specialybės magistrė. Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, dalyvavo tarptautiniame M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999 m.). 1999–2013 m. dainavo valstybiniame chore Vilnius. Dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, o nuo 2003 metų yra ir Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. 2017 m. Gražina Petrauskaitė buvo priimta į Nacionalinę vargonininkų asociaciją, ir kaip šios Asociacijos narė koncertuoja įvairiose Lietuvos bažnyčiose – tiek reformatų, tiek R. katalikų.

Gražinos vargonavimo Vilniaus katedroje klausėsi, be nuolatinių šio Vox organi Cathedralis koncertų ciklo klausytojų, grupelė vilniečių reformatų, tarp jų ir abu reziduojantys Vilniuje reformatų dvasininkai. Ne vienam reformatui, užburtam tikrų vargonų garsų, sukirbėjo mintis: kada ir mes savo  – Vilniaus reformatų bažnyčioje – galėsime klausytis tokios muzikos, organizuoti koncertus VOX ORGANI REFORMATORUM !

 V.r.ž. inf.

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas