Kiekvienais metais švenčiame  gražiausią Metų šventę – Velykas – Viešpaties Kristaus Prikėlimo šventę. Tikėjomės tikro pavasario, deja, rytą pažvelgus pro langą – gili žiema- visur balta balta. Laimei, tai truko gana trumpai ir jau, lietui lyjant, vykome į bažnyčią.

Pamaldas laikė parapijos administratorius vicesuperintendentas kunigas Raimondas Stankevičius. Pamaldos prasidėjo parapijos choro atliekama giesme „Linksminkis, žeme, džiaukis žmonija“. Klausėmės Dievo žodžio, pamokančios homilijos, dauguma parapijiečių dalyvavo Viešpaties Vakarienėje, malda, giesmėmis šlovinome Viešpatį.

Pasibaigus pamaldoms, pasveikinome Gerb.kunigą Raimondą Stankevičių su gražiu 50-ties metų Jubiliejiniu gimtadieniu. Parapijiečių vardu Jį sveikino parapijos seniūnų valdybos pirmininkas kurt.P.R.Puodžiūnas ir S.Audickienė, o parapijiečiai pagiedojo sveikinimo giesmę „Sveikiname Jus širdingai“.

Po pasveikinimo dar nuskambėjo choro atliekama giesmė „Atgimsta Kristus“.

Už dvasingas, pakylėtas akimirkas esame dėkingi Viešpačiui, leidusiam vėl džiaugtis buvimu kartu su tikėjimo namiškiais. Palinkėję vieni kitiems gerų ir gražių dalykų, skirstėmės į namus, o kunigas išskubėjo į Kėdainius. Mes savo šeimose pasidžiaugėme Viešpaties Prikėlimo tikrove, nes tik ši prasmė pripildo mūsų širdis vilties ir suteikia jėgų ateičiai džiaugsmingai gyventi.  

Sigita Audickienė

 

 

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
8 681 66661       

  

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Romas Pukys8 650 50302       

 
    

Tomas Sakas
(akadem. atostogos)
8 678 72960       

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 699 04137
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas