Palmyra Griciūnienė

Sekminių – Bažnyčios gimimo dienos – pamaldos sutapo su antruoju birželio sekmadieniu, kada paprastai pamaldoms renkasi panevėžiečiai. Prieš pamaldas į repeticiją rinkosi choristai, pasipuošėme bažnyčią bijūnų ir irisų žiedais, o berželiais bažnyčią jau buvo išpuošę liuteronų parapijiečiai.

Pamaldas laikė generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas. Jos prasidėjo choro giesme Balti žiedai. Klausėmės Dievo Žodžio, kunigo Tomo Šerno pamokslo apie Sekminių šventę, kuri nuo senovės laikų primena mums brangiausias Dievo dovanas – Šventosios Dvasios išliejimą, krikščionių Bažnyčios susikūrimą. Dangiškasis Tėvas mums atsiuntė Mokytoją, Globėją ir Guodėją, Tėvas atsiuntė Šventąją Dvasią, kuri mums suteikia jėgų, mus moko ir guodžia.

Šventosios Dvasios vedami,  šventėme Viešpaties Vakarienę, giesmėmis šlovinome Viešpatį. Pakiliai iš visų tikinčių širdžių nuskambėjo giesmė Valdove Didis.

Sekminių šventė sutampa su vasaros pradžia.  Duok, Dieve, kad jos sutaptų ne tik su visu grožiu pražydusia augmenija, bet ir geresnius ir prasmingesnius darbus mūsų gyvenime skirtume Viešpačiui, Jam teiktume daugiau meilės, padėkos ir pagarbos už visa, ką Jis mums yra padovanojęs.

Po šventinių pamaldų šiltai pabendravome agapėje, kurios metu klausėmės parapijos seniūno Donato Skiauterės įspūdžių iš kelionės po Kiniją. Donatas vaizdžiai pasakojo apie kiniečių gyvenimo būdą, gamtos ir miestų grožį, sunkumus, kopiant į aukštai kalnuose stovinčias didingas pagodas, virš 300 km per valandą greičiu tiesia linija per tunelius ir tiltus skriejančius traukinius ir kt. Aštuoniolikos dienų kelionė jam ir jo šeimos nariams paliko neišdildomą įspūdį. Šeima dėkinga dukrai Aldutei, kuri šiuo metu mokosi kiniečių kalbos ir atlieka metų praktiką Kinijoje.

Mes esame dėkingi Viešpačiui už bendrystę,už pakylėtas akimirkas, kad galėjome pabūti kartu  ir švęsti Sekminių šventę.

Nuotraukos autorės

Kunigai

Tomas Šernas8 655 43677       

 

Rimas Mikalauskas8 686 66383       

      

Sigita Veinzierl
       

  (ilgalaikėse atostogose)

Raimondas Stankevičius8 655 43678       

 

Frank van Dalen                   8 61601303

        

Holger Lahayne                    8 686 60684

Romas Pukys                         8 650 50302 


    

Tomas Sakas (akadem. atostogose)                

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Generalinis superintendentas

  8 655 43678
Vicesuperintendentas   8 655 43677
Kanclerė   8 699 04137
    

 

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, Luminor Bank AB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas