Lietuvos Juridinių asmenų registre yra įregistruota 17 juridinių asmenų, kurie įvairiuose lygmenyse atstovauja Lietuvos evangelikų reformatų bažnytines institucijas. Iš jų 14 juridinių asmenų įregistruotų vietinių surinkimų - parapijų: 3 Biržų rajone ir po vieną Pasvalio , Kupiškio rajonuose ir Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Kėdainių, Kelmės, Alytaus, Jonavos miestuose.

Trys juridiniai asmenys atstovauja centrines bažnytines institucijas. Aukščiausiąją vadovybę - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodą atstovauja juridinis asmuo Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia  - Sinodas (Kan. V-2015N), žemesniąją Sinodo įgaliotą vadovybę - Lietuvos evangelikų reformatų Konsistoriją (jurid. asmuo Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija(Kan. VI-2015N)) bei Lietuvos evangelikų reformatų senioratą - generalinio superintendento instituciją (jurid. asmuo Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas(Kan. VII-2015N). Visų juridinių asmenų atstovavimui Sinodas nustatė įgaliotus Bažnyčios pareigūnus (Memorialas 12- 2007, Dėl Sinodo teisių, Kan. XIII-2016).

Bažnyčios vadovybė nusprendžia kiek ir kokių juridinių asmenų Bažnyčiai atstovauti reikalinga. Jų skaičius gali kisti, nes juridinio asmens teisių turėjimas yra reikalingas santykiams su valstybe ir jos institucijomis. Bažnyčios viduje juridinio asmens statutas nėra reikalingas, todėl gali būti daugiau bažnytinių institucijų, kurios nesinaudoja juridinio asmens teisėmis, bet gali būti, reikalui esant, atstovaujamos kurio nors kito juridinio asmens, kaip tai numatyta vidiniuose bažnytinės teisės aktuose.

Centrinių bažnytinių institucijų juridinių asmenų rekvizitai:

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192100594
Buveinės adresas: Reformatų g.1, LT-41175 Biržai
Adresas korespondencijai: Pylimo g. 20-13, Vilnius
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt 
Telefonai: +370 673 04537; +370 655 43677
Banko duomenys:
AB DnB, banko kodas 40100
Atsiskaitomoji sąskaita: LT174010041300081376

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 292077730
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt 
Telefonai: +370 673 04537; +370 686 66383; 

Lietuvos evangelikų reformatų senjoratas 
Juridinio asmens identifikavimo kodas: 192103366
Būstinės ir korespondencijos adresas: Vilniaus m. sav . Vilniaus m. Pylimo g. 20-13
Telefonai: +370 673 04537; +370 655 43678; 
Kontaktinis el. paštas: info @ ref.lt

Kunigai

Tomas Šernas 8 655 43677 |
Rimas Mikalauskas 8 686 66383 |
Sigita Veinzierl 8 681 66661 |
Raimondas Stankevičius 8 655 43678 |
Tomas Sakas
(akadem. atostogose)
8 678 72960 |
Romas Pukys 8 650 50302 |
Juozas Mišeikis 8 606 09273 |

Senjoratas

Raštinės adresas

Pylimo g. 20-13,
LT-01118, Vilnius

Gen. superintendentas   8 655 43677
Vicesuperintendentas   8 655 43678
Kanclerė   8 673 04537
Buhalterė   

Skaityti plačiau...

 

 

 

Rekvizitai

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas
Identifikavimo kodas: 192100594
Adresas: Reformatų g. 3a, LT-41175 Biržai
Kontaktinis el. paštas: info[eta]ref.lt 
Telefonas: +370 450 35100
Banko kodas: 40100, AB DnB
Sąskaita: LT174010041300081376

Prisijungimas

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction